• O školi
  • Nastavnici

Nastavnici

Nastavnici jezika

Milica Garović 

Nastavnica engleskog jezika

milica kovacevic 

Tamara Dončić

Nastavnica francuskog jezika

tamara doncic 

Dragana Stamenkov Ilijić

Nastavnica srpskog jezika i književnosti

Dragana Stamenkov 

Svetlana Gradinac

Nastavnica srpskog jezika i književnosti

svetlana gradinac 

Vera Rašajski Gavrilov

Nastavnica nemačkog jezika i književnosti

svetlana gradinac 

Nastavnici stručnih predmeta

Bojana Satarić

Nastavnica informatičkih predmeta

bojana sataric 

Nela Ranković

Nastavnica ekonomskih predmeta

nela rankovic 

Maja Josifov

Nastavnica pravnih predmeta

maja josifov 

Nataša Kurilić-Đurić

Nastavnica ekonomskih predmeta

natasa kurilic 

Tamara Đikanović

Nastavnica pravnih predmeta

tamara djikanovic 

Sonja Ilić

Nastavnica ekonomskih predmeta

sonja ilic 

Dr Miloš Tucović

Nastavnik turističkih predmeta

milos tucovic 

Nevena Sarić Pavlović

Nastavnica pravnih predmeta

nevena 

Đorđe Mandić

Nastavnik turističkih predmeta

djordje mandic 

Nastavnici opšteobrazovnih predmeta

Mladenka Obućina

psiholog

mladenka obucina 

Jelena Jakšić

Nastavnica istorije

jelena jaksic 

Ljiljana Panjković

Nastavnica sociologije i građanskog vaspitanja

ljiljana panjkovic 

Goran Savić

Nastavnik geografije

goran 

Miloš Kosovac

Nastavnik istorije umetnosti i likovne kulture

milos kosovac 

Aleksandra Tanović

Nastavnica hemije i komercijalnog poznavanja robe

avatar z 

Marija Leovac Trpković

Nastavnik fizike

boban culajevic 

Boban Ćulajević

Nastavnik logike i filozofije

boban culajevic 

Maja Joksić

Nastavnica biologije

Maja 

Aleksandra Zirojević

Nastavnica verske nastave

avatar z 

Podeli
Pozovite nas!