• Milos Tucovic

Dr Miloš Tucović

Zvanje magistra ekonomije stekao na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci, a zvanje magistra geografije na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Poseduje licencu za rad.

U našoj školi radi od 2010.godine. Član je Stručnog veća stručnih predmeta.

Ima veliko radno iskustvo u prosveti, turizmu i ugostiteljstvu. Bio je direktor marketinga i turizma u PS „Spektar“ iz Beograda, direktor hotela „Palisad“ na Zlatiboru, predstavnik turističke agencije „Palisad TA“, pomoćnik direktora za ugostiteljsko turističko poslovanje hotela „Palace“ i turističke agencije „Palace travel“ iz Beograda, pomoćnik direktora za nastavu Ugostiteljsko-turističke škole u Beogradu i profesor grupe ekonomskih predmeta u Ugostiteljsko-turističkoj školi u Beogradu.

Stručni je konsultant i ekspert za hotelijersko poslovanje nekoliko hotelskih i ugostiteljskih objekata i turističkih agencija; ekspert za uvođenje standardizacije – kvaliteta usluga u hotelijerstvu i restoraterstvu za područje Srbije i Crne Gore; član tima eksperata za strategiju i razvoj turizma planine Tare; organizator i stručni savetnik na Republičkim takmičenjenima Ugostiteljsko-turističkih škola Srbije; organizator i član arbitraže i stručni savetnik Zbora ugostiteljsko-turističkih radnika Srbije; član odbora za stručnu organizaciju i realizaciju radno proizodnog takmičenja ugostiteljskih i turističkih radnika i učenika Balkanskih zemalja. Učesnik je brojnih kongresa ugostiteljsko-turističke delatnosti, predavač na domaćim i međunarodnim sajmovima turizma i edukator zaposlenih u u hotelijerstvu, restoraterstvu i agencijskom poslovanju.

Autor je i saradnik na izradi nastavnih planova i programa srednjih stručnih škola iz oblasti ugostiteljstva i turizma Ministarstva prosvete Republike Srbije; saradnik i recezent pri izdavanju udžbenika i publikacija iz oblasti ugostiteljstva i turizma; član konsultativnih radnih grupa Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

Pohađao je veliki broj programa stručnog usavršavanja.

Podeli
Pozovite nas!