• Jelena Jaksic

Jelena Jakšić

Završila je Pedagošku akademiju za obrazovanje nastavnika razredne nastave u Beogradu i diplomirala na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Stručni ispit položila je 2002. godine i time stekla licencu za rad.

Prvo radno iskustvo stekla u Osnovnoj školi „Rastko Nemanjić - Sveti Sava” u Novoj Pazovi i u Tekstilnoj školi u Beogradu. Nastavu istorije od 2006. godine vodi u Prvoj privatnoj ugostiteljsko-turističkoj školi.

U našoj školi zaposlena je od prvog dana školske 2007/2008. godine kada je školovanje započela prva generacija učenika.

Član je Školskog odbora, Pedagoškog kolegijuma i Stručnog veća društvenih nauka. Rukovodilac je Stručnog aktiva za razvoj školskog programa i prati planiranje i realizaciju stručnog usavršavanja nastavnika naše škole.

Uspešno vodi istorijsku sekciju i trudi se da časovi nastave istorije budu kreativni i zanimljivi. Organizovala je veliki broj javnih časova istorije izvan učionice, internih časova i predavanja u cilju obeležavanja važnih datuma i jubileja. Učestvovala je u realizaciji više modul časova u školi, sarađujući sa drugim predmetnim nastavnicima.

Učestvovala je na konkursu Ministarstva prosvete ''Kreativna škola'' sa predlogom kreativnog časa.

Izlagala je na temu primera dobre prakse na konferenciji o Velikom ratu- “Mali čovek u Velikom ratu, obeležavanje velikog jubileja u Srednjoj školi za ekonomiju, pravo i administraciju” i na konferenciji "Informaciono-komunikacione tehnologije u obrazovanju - stub razvoja društva zasnovanog na znanju" sa temom "Primena IKT u radu istorijske sekcije"

Pohađala je brojne programe stručnog usavršavanja, od kojih izdvaja „Aktivno učenje“, „Muzejske zbirke i izložbe kao resursi okruženja u nastavi'', „Dometi srpske i evropske istoriografije u poslednje dve decenije'', „Na putu kroz vreme'' i „Metode, tehnike i postupci prevazilaženja konflikta u procesu obrazovanja'', a na sastancima Stručnog veća društvenih nauka i sednicama Nastavničkog veća držala je stručna predavanja.

Član Evropskog udruženja nastavnika Srbije EUNS.

Podeli
Pozovite nas!