• Bojana Sataric

Bojana Satarić

Odeljenjski starešina IV1 i IV2.

Diplomirala je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, odsek računarska tehnika i informatika. Poseduje licencu za rad. Sertifikovana je za ovlašćenog ispitivača ECDL-a.

U obrazovnim ustanovama radi od 2004. godine. U našoj školi radi od osnivanja kao profesor računarstva i informatike i poslovne informatike.

Vodi informatičku sekciju.

U našoj školi, rukovodilac je Tima za IKT, predsednica Stručnog tima za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, član Školskog odbora, Pedagoškog kolegijuma, Stručnog aktiva ti za razvojno planiranje i Tima za marketing škole.

Izlagala je na stručnim konferencijama sa autorskim i koautorskim radovima: na Sedmoj godišnjoj konferenciji Informaciona tehnologija u obrazovanju izlagala je svoj autorki rad na temu «Javni čas kao primer istraživačkog rada», koji je ovjavljen i u zborniku; koautorski rad sa Vikimedijom Srbije «Slobodne softverske i druge licence u nastavi», koji je izlagan na Konferenciji «Primena slobodnog softvera u obrazovanju» ; «Standardizacija kao način rešavanja problema» -JISA; «Primena IKT u drugim predmetima na primeru privatne škole»-stručni skup Majkrosoft; «Primena IKT u projektnoj nastavi» - Konferencija « Informaciono-komunikacione tehnoligije u obrazovanju - stub razvoja društve zasnovanog na znanju», Srednja škola EPA

Autor je i realizator brojnih predavanja, radionica, praktičnih obuka, izvedenih za potrebe stručnog usavršavanja nastavnika u ustanovi.

Pohađala je veliki broj programa stručnog usavršavanja: ­Savremene računarske mreže; ­Školska bežična računarska mreža; Blog, twitter i facebook u nastavi; Motivisanje profesora i učenika u cilju unapređenja obrazovnog procesa u srednjim školama; ­Elektronski nastavni materijali; ­Primena e-learning metoda nastave u obrazovanju; ­Elektronski testovi; ­Aktivno učenje i druge

Predsednica je Sekcije nastavnika informatike Srbije.

Član je Pedagoškog društva informatičara Srbije, Društva za informatiku Srbije, Radne grupe za redefinisanje informatičkif sadržaja u osnovnoj i srednjoj školi, pri Ministrastvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Administrator je facebook profila EPA Kabinet i facebook stranice Info-EPA. Uređuje blog Informatika u EPI.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Pozovite nas!