• Milos Kosovac

Miloš Kosovac

Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na katedri za istoriju umetnosti, i stekao zvanje diplomirani istoričar umetnosti - master. Poseduje licencu za rad.

U obrazovnim ustanovama radi od 2005. godine, a radno iskustvo je sticao u Školi za mašinstvo i umetničke zanate „Tehnoart Beograd“ i „British International School“ kao profesor studija kulture. U našoj školi radi od 2008. godine, kao profesor likovne kulture i istorije umetnosti.

Član je Tima za marketing škole, član Stručnog veća društvenih nauka i koordinator vannastavnih aktivnosti u školi.

Redovno pohađa programe stručnog usavršavanja, a izdvaja Umeće komunikacije.

Član je Mense Srbije od 2005. godine, govori tri strana jezika, aktivno igra tenis, radi na prevođenju i izdavanju najpopularnijih evropskih stripova i dečijih knjiga.

Podeli
Pozovite nas!