• Program
 • Turistički tehničar

Turistički tehničar

Turistički tehničar je četvorogodišnji obrazovni profil u okviru kojeg se nastava odvija prema utvrđenom planu i programu Ministarstva prosvete. Stručnim predmetima, čiji broj raste tokom školovanja, učenici sitiču primenljiva znanja koja imaju priliku da uvežbavaju i realizuju na praktičnoj nastavi. Saradnjom sa turističkim agencijama i hotelima omogućavamo našim učenicima da svoja znanja upotpune kvalitetnim praktičnim radom u stvarnom poslovnom okruženju. Uspešnim savladavanjem opšteobrazovnih predmeta među kojima su i dva strana jezika naši učenici stiču dovoljno široko opšte obrazovanje čime im se otvaraju mogućnosti daljeg školovanje na bilo kom državnom ili privatnom fakultetu.

Neke od ustanova sa kojima sarađujemo u realizaciji praktične nastave su:

 • Sabra company
 • Soul travel
 • Sani tours
 • Hotel Balkan
 • Hotel Zira
 • Hotel Astoria
 • Hotel Slavija
 • Hotel Slavija lux
 • Hotel Mažestik
 • Hotel Holiday Inn

Nastavni plan za obrazovni profil turistički tehničar

Nedeljni plan časova

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI
A.OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Srpski jezik i književnost 3 - 3 - 3 - 3 -
Strani jezik - engleski 3 - 3 - 3 - 3 -
Sociologija - - - - 2 - - -
Filozofija - - - - - - 2 -
Istorija 2 - 2 - - - - -
Fizičko i zdravstveno vaspitanje 2 - 2 - 2 - 2 -
Matematika 3 - 3 - 2 - 2 -
Računarstvo i informatika - 2 - 2 - - - -
Fizika 2 - 2 - - - - -
Hemija 2 - 2 - - - - -
Geografija 2 - 1 - - - - -
Muzička umetnost 1 - - - - - - -
Likovna kultra - - 1 - - - - -
Biologija 2 - 2 - - - - -
Ustav i prava građana - - - - 1 - - -
UKUPNO 22 2 21 2 13 - 12 -
UKUPNO 24 23 13 12

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI
B.STRUČNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Strani jezik 2 4 - 4 - 4 - 4 -
Osnovi turizma i ugostiteljstva 2 - - - - - - -
Ekonomika i organizacija preduzeća - - 2 - - - - -
Psihologija - - - - 2 - - -
Finansijsko poslovanje - - - - 2 - - -
Statistika - - - - 2 - - -
Poslovna korespondencija i komunikacija - - - - - 2 - -
Turistička geografija - - - - 2 - 2 -
Istorija umetnosti - - - - 2 - 2 -
Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje - - - - - - 2 -
Pravo - - - - - - 2 -
Ekonomika turzima - - - - - - 2 -
Marketing u turizmu - - - - - - 2 -
Agencijsko-hotelijersko poslovanje 2 - 2 1 2 - 2 1
UKUPNO 8 - 8 1 16 2 18 1
UKUPNO 8 9 18 19

V.IZBORNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Verska nastava 1 - 1 - 1 - 1 -
Građansko vaspitanje 1 - 1 - 1 - 1 -

G. FAKULTATIVNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Poslovni strani jezik po izboru 2 - 2 - 2 - 2 -
Internet poslovanje 2 - 2 - 2 - 2  
Podeli
Pozovite nas!