• Mladenka Obucina

Mladenka Obućina

"Vodič mora razotkriti puteve koji leže pred učenikom, ali ne sme birati stazu." Irvin Jalom

Završila je studije psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9.3. Tokom studija bila angažovana na istraživačkim projektima u oblasti pedagoške psihologije, vršila ispitivanja u nizu srednjih škola u Beogradu. Radila u svojstvu nastavnika psihologije u Petoj beogradskoj gimnaziji. Interesovanja su joj vezana za oblast školske psihologije kao i oblast savetodavnog rada sa decom i adolescentima.

U našoj školi radi od 2010. godine.

Rukovodilac je Aktiva odeljenjskih starešina, Član je Stručnog veća društvenih nauka, Tima za samovrednovanje rada škole, Tima za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i Pedagoškog kolegijuma i doprinosi radu svih stručnih organa škole. Sarađuje sa Savetom roditelja.

Znanja i iskustva koja poseduje rado deli sa svojim kolegama, pa često priprema programe stručnog usavršabanja za zaposlene u školi, samostalno i u saradnji nastavnicima.

Učestvuje u planiranju preventivnog rada sa učenicima, sarađuje sa relevantnim organizacijama i daje veliki doprinos da škola pomogne učenicima da prevaziđu izazove svojih godina.

Najveću motivaciju za rad nalazi u svojim učenicima, prema kojima pokazuje veliko poštovanje i razumevanje i uvek nastoji da ih podstakne da napreduju i daju svoj maksimum.

Poseduje izraženu želju za stručnim usavršavanjem i novim saznanjima, pa koristi svaku priliku za učešće na stručnim seminarima, tribinama, saborima i konferencijama. Redovan je član Republičke sekcije stručnih saradnika.

Pohađala je brojne programe stručnog usavršavanja, od kojih ističe seminare „Deficit pažnje i hiperaktivnost dece“, „Kako misliti drukčije i interdisciplinarno: tematsko-interdisciplinarno planiranje sadržaja i podsticanje kreativnih aktivnosti i divergentnog mišljenja u nastavi“, „Motivacija učenika za učenje“, „Asertivna komunikacija“, „Umeće odrastanja“, „Rad sa teškim roditeljima“... Učestvovala je na Saborima psihologa u organizaciji Društva psihologa Srbije.

Završila je obuku iz autogenog treninga, uvodni modul OLI integrativnog psihodinamskog savetovanja kao i specijalizovanu edukaciju za tretman dece i mladih sa problemima u ponašanju. 

U našoj školi radi od 2010. godine.
 
Rukovodilac je Aktiva odeljenjskih starešina, Član je Stručnog veća društvenih nauka, Tima za samovrednovanje rada škole, Tima za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i Pedagoškog kolegijuma i doprinosi radu svih stručnih organa škole. Sarađuje sa Savetom roditelja.
 
Znanja i iskustva koja poseduje rado deli sa svojim kolegama, pa često priprema programe stručnog usavršabanja za zaposlene u školi, samostalno i u saradnji nastavnicima.
 
Učestvuje u planiranju preventivnog rada sa učenicima, sarađuje sa relevantnim organizacijama i daje veliki doprinos da škola pomogne učenicima da prevaziđu izazove svojih godina.
 
Najveću motivaciju za rad nalazi u svojim učenicima, prema kojima pokazuje veliko poštovanje i razumevanje i uvek nastoji da ih podstakne da napreduju i daju svoj maksimum.
 
Poseduje izraženu želju za stručnim usavršavanjem i novim saznanjima, pa koristi svaku priliku za učešće na stručnim seminarima, tribinama, saborima i konferencijama. Redovan je član Republičke sekcije stručnih saradnika.
 
Pohađala je brojne programe stručnog usavršavanja, od kojih ističe seminare „Deficit pažnje i hiperaktivnost dece", „Kako misliti drukčije i interdisciplinarno: tematsko-interdisciplinarno planiranje sadržaja i podsticanje kreativnih aktivnosti i divergentnog mišljenja u nastavi“, „Motivacija učenika za učenje“,  „Asertivna komunikacija“,  "Umeće odrastanja", "Rad sa teškim roditeljima"... Učestvovala je na Saborima psihologa u organizaciji Društva psihologa Srbije.
 
Završila je obuku iz autogenog treninga, uvodni modul OLI integrativnog psihodinamskog savetovanja kao i specijalizovanu edukaciju za tretman dece i mladih sa problemima u ponašanju. 
Podeli
Pozovite nas!