• Svetlana Gradinac

Svetlana Gradinac

Poseduje licencu za rad.

Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na grupi za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik.

U našoj školi je predsednica Stručnog veća za srpski jezik i književnost, vodi retoričku i novinarsku sekciju i urednik je školskog časopisa EPA glas.

Radila u kulturi i obrazovanju. Pre naše škole radila kao profesor srpskog jezika i književnosti i retorike u Pravno-poslovnoj školi u Beogradu. Jedan je od osnivača republičkog takmičenja u besedništvu. U Dečjem kulturnom centru Beograd vodila je radionicu govorne kulture Javni nastup i ja. Na Pravnom fakultetu Univerziteta Union predavač je po pozivu na kursu Pravna retorika i odnosi s javnošću.

Objavljuje članke iz oblasti književnosti i retorike u stručnim časopisima. Voditelj je mnogih radionica i seminara. Bavi se lekturom i pisanjem recenzija za pojedine knjige i učestvuje na promocijama. Koautor je ridera Pravna retorika i odnosi s javnošću. Učenici i studenti Svetlane Gradinac pobednici su mnogih republičkih takmičenja u besedništvu, kao i na prestižnom festivalu besedništva Lux verbi u Sremskoj Mitrovici.

Vodila je višednevne seminare o govrnoj kulturi i javnom nastupu u Kikindi i u Obrenovcu u Gradskoj biblioteci „Vlada Aksentijević“.

Misao koja obeležava stav Svetlane Gradinac prema životu i radu je Nulla dies sine linea (Nijedan dan bez poteza ili svakoga dana treba uraditi nešto dobro).

Pozovite nas!