Preduzetnička sekcija

 

 preduzetnika sekcija

 Preduzetnička sekcija naše škole osnovana je radi ostvarenja sledećih ciljeva:

 • Sticanje teorijskog znanja kao preduslova za ostvarivanje sopstvenog biznisa

 • Osposobljavanje za izradu poslovnog plana

 • Prepoznavanje i prilagođavanja promenama na tržištu

 • Razvijanje preduzetničkog duha kod učenika

 • Jačanja samopouzdanja, inicijative i motivacije

Preduzetničku sekciju naše škole vode nastavnice ekonomske grupe predmeta: Nela Ranković i Nataša Kurilić-Đurić.

Rad sekcije se sastoji iz organizovanja praktičnih vežbi, predavanja i takmičenja u školi kao i učešću u radionicama i takmičenjima na ekonomskim fakultetima u Beogradu.

Aktivnosti naše sekcije 2018/2019 godine:

Radionice:

 • Narodna banka Srbije „Moj budžet i ja“

 • Fakultet FEFA „Kako pametno pokrenuti biznis“

 • Fakultet FEFA „Poslovni izazov“

Predavanja i izložbe:

 • Beogradska bankarska akademija „Poslovna komunikacija“- predavanje

 • Fakultet MEF „Tehnike prodaje“- predavanje

 • Narodna banka Srbije “Novac na tlu Srbije od najranije pojave do danas” – izložba povodom obeležavanja Svetskog dana štednje

Takmičenja:

 • Fakultet MEF „Liga znanja“, osvojeno drugo mesto - učenici: Bojan Japundžić, Nataša Stepanović i Jelica Milošević. Učenici su nagradjeni stipendijom na MEF fakultetu.

 • Edukativno poslovna simulacija „Coin & Fund“ Univerziteta Sindigunum gde je naš tim ostvario zapažen rezultat.

 • Školsko takmičenje na temu „Marketing plan škole“ za maturante smera ekonomski tehničar

Aktivnosti sekcije tokom školske 2020/2021 godine:

 • Beogradska bankarska akademija „Digitalni novac - san ili budućnost“- predavanje

 • Fakultet MEF „Napiši svoj prvi CV“- kreativna radionica

 

Podeli
Pozovite nas!