Učenički parlament

 ueniki parlament

 

Učenički parlament u našoj školi je prvi put konstituisan 2010. godine. Od osnivanja do danas kontinuirano se bavimo negovanjem i unapređenjem kvalitetne saradnje i komunikacije između učenika i nastavnika i među učenicima. Ciljevi koje se trudimo da ostvarimo su dugoročni, zahtevni i sveobuhvatni. Trudimo se da svi učenici naše škole usvoje demokratske vrednosti i neguju demokratsku tradiciju, da razviju demokratske veštine ophođenja u međuljudskim odnosima i da se zajedničkim snagama osposobimo za samostalno učestvovanje u prosesu donošenja odluka. Na ovaj način naši učenici postaju odgovorne ličnosti.

Rad Učeničkog parlamenta se detaljno planira na početku svake školske godine a na kraju se analiziraju ostvareni i realizovani ciljevi.

Članovi Učeničkog parlamenta sprovode vršnjačke edukacije na različite teme, realizuju posete i organizuju predavanja, radionice i tribine, učestvuju u volonterskim programima. Takođe, aktivno učestvuju u radu odeljenskih zajednica, sekcija i drugih organa u školi i u organizovanju humanitarnih akcija.

Učenički parlament realizuje posete i saradnju sa demokratskim institucijama i organizacijama, kao i saradnju sa organizacijama za promociju nenasilja i zaštitu dečjih i ljudskih prava.

Učenicima u radu pomaže profesorka Ljiljana Panjković.

Više na:

 

Podeli
Pozovite nas!