• Tamara Đikanovic

Tamara Đikanović

Diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu. Poseduje licencu za rad.

Radila kao pripravnik u sudu i u advokatskoj kancelariji.

U našoj školi radi od osnivanja škole, 2007. godine. Član je stručnog veća stručnih predmeta.

Pohađala je razne programe stručnog usavršavanja, od kojih izdvaja: „Nova škola – Višefrontalna nastava”, „Vodič za čas odeljenjskog starešine” i druge.

Pozovite nas!