• Tamara Đikanovic

Tamara Đikanović

Diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu. Poseduje licencu za rad.

Radila kao pripravnik u sudu i u advokatskoj kancelariji.

U našoj školi radi od osnivanja škole, 2007. godine. Član je stručnog veća stručnih predmeta.

Pohađala je razne programe stručnog usavršavanja, od kojih izdvaja: „Nova škola – Višefrontalna nastava”, „Vodič za čas odeljenjskog starešine” i druge.

Razredni starešina odeljenja III3, smer pravni tehničar. Кod učenika podstiče duh tolerancije, uzajamno poštovanje, razumevanje, druženje i humanost. Bodri ih u radu i učenju i podstiče bavljenje vannastavnim aktivnostima. Otvorena za saradnju sa roditeljima.

Organizuje praktičnu nastavu za pravne tehničare, posete pravosudnim organima, upravnim organima, raznim ustanovama i organizacijama(sudovi, advokatske kancelarije, centri za socijalni rad, domovi za decu bez roditeljskog staranja, biro za zapošljavanje, opštine..)

Podeli
Pozovite nas!