• Vesti

PROLEĆNE RADIONICE U EPA ŠKOLI - „OPTIMIZAM, PESIMIZAM I STRES“ I „SREĆA“

Radionice

 

Budući da smo prvo polugodište posvetili produbljivanju znanja učenika o stresu i suočavanju sa stresom, rešili smo da u drugom polugodištu ovu temu sagledamo iz novih uglova i da joj više radioničarski pristupimo. Psiholog Mladenka Obućina je sa učenicima prvog i drugog razreda sprovela radionice “Optimizam, pesimizam i stres”, i “Sreća”.

Opširnije

VIDEO: Tri blogerke i konobar

tri blogerke i konobar

Iliti o preteranoj upotrebi anglicizama

U okviru časova kulture jezičkog izražavanja bavili smo se preteranom upotrebom anglicizama i slengom mladih. Da bismo se sa tim tako aktuelnim probleom pozabavili na pravi način, dogovorili smo se da sačinimo dramsku minijaturu u kojoj će savaki učenik 1/3 odeljenja imati ulogu.

Opširnije

Bojana Satarić – volonter-saradnik na portalu „Moja škola“

 

RTS casovi


Naša profesorka informatičke grupe predmeta, Bojana Satarić, bila je angažovana kao volonter-saradnik na kreiranju interaktivnih digitalnih otvorenih obrazovnih resursa u okviru portala Ministarstva prosvete, nauke i tehnloškog razvoja „Moja škola“ u periodu od marta do maja 2020. godine, tokom trajanja vanrednog stanja izazvanog pandemijom virusa Covid 19.

Opširnije

Svetski dan voda na EPA način

Modul čas voda

Svetski dan voda se obeležava svake godine 22. marta. Taj dan je usvojen rezolucijom UN-a u decembru 1992. godine. Već od 1993. godine ovaj dan je počeo da se obeležava i vremenom značaj ovog dana je počeo da raste.

Opširnije

Anglicizmi i neobična korelacija predmeta

korelacija informatika i kultura izrazavanja

Imali smo zanimljiv način korelacije predmeta Računarstvo i informatika i Кultura jezičkog izražavanja. Naizgled nespojivo, a tako međusobno neraskidivo povezano kroz digitalnu pismenost.

Opširnije

Pozovite nas!