• Upis 2018/2019
  • Predupisne pogodnosti

Predupisne pogodnosti

Predupisne pogodnosti važe za novoupisane učenike do 09.06.2018. godine

Profil                                    Ukupna školarina za jednu godinu
Ekonomski tehničar 2340 evra 2220 evra
Pravni tehničar 2340 evra 2220 evra
Turistički tehničar 2340 evra 2220 evra
Finansijski tehničar 2340 evra 2220 evra
Carinski tehničar 2340 evra 2220 evra

 

Školarina se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Školarinu je moguće platiti u 12 mesečnih rata.

Školarina obuhvata:

  • Redovnu nastavu
  • Dodatnu nastavu
  • Dopunsku nastavu
  • Pripremu učenika za polaganje maturskih ispita
  • Pripremu maturanata za upis na fakultet
  • Komplet udžbenika
  • Osiguranje učenika
  • Organizovane posete prema programu rada škole (muzeji, galerije i stručne institucije)
  • Sistematski pregled učenika

 

Podeli
Pozovite nas!