• Program
 • Ekonomski tehničar

Ekonomski tehničar

 

Ekonomski tehničar je četvorogodišnji obrazovni profil koji podrazumeva niz ekonomskih predmeta čiji broj raste tokom školovanja. Ovo je najopširniji ekonomski profil, koji pruža učenicima veoma široko znanje iz oblasti ekonomije što im omogućava nastavak školovanja u svim visokoškolskim ustanovama.

 

Kvalitetna praktična znanja koja učenici uvežbavaju i utvrđuju na praktičnoj nastavi pružaju im mogućnost zaposlenja već nakon završene srednje škole. Učenici praktičnu nastavu obavljaju, između ostalog, i u računovodstvenim agencijama gde su u prilici da rade u savremenom poslovnom okruženju i stvarnim situacijama.

 

Naša škola ima odličnu saradnju sa najboljim privatnim ekonomskim fakultetima u Beogradu. Profesori Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA), Beogradske bankarske  akademije (BBA) Singidunuma, Visoke škole modernog biznisa (MBS) i  Fakulteta za menadzment, ekonomiju i finansije(MEF-a)  su  često gosti-predavači u  organizaciji naše škole. Ekonomski tehničari učestvuju na njiihovim radionicama i takmičenjima i ostvaruju zapažene rezultate!

Učenicima koji upisuju  Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu škola organizuje pripremnu nastavu.

 

Koji je cilj programa?

 • Cilj programa je da učenici steknu znanja iz oblasti ekonomije koja mogu da primene odmah po završetku srednje škole, a koja istovremeno predstavljaju dobru osnovu za dalje školovanje.

 

 Šta će učenici naučiti tokom školovanja?

 • Učenici će naučiti da obavljaju ekonomske poslove u savremenim uslovima privređivanja.
 • Učenici će savladati knjigovodstveno-računovodstvene poslove, finansijsko poslovanje kao i komercijalne poslove što će im omogućiti da konkurišu za poslove u proizvodnim i trgovinskim preduzećima, bankama, državnoj upravi, osiguravajućim društvima, investicionim fondovima.
 • Tokom školovanja razvija se kod učenika preduzetnički duh, kako bi se osposobili da osnuju sopstveno preduzeće.

 

Kojim veštinama će učenici ovladati po završetku školovanja?

 • Učenici će savladati veštinu poslovne komunikacije, timskog rada, prilagođavanja poslovnim promenama u okruženju, tako da će sa uspehom obavljati izuzetno tražena zanimanja: 
 • menadžer nabavke i prodaje
 • knjigovođa u knjigovodstvenoj agenciji i revizorskoj kući, kao i u svim državnim organima
 • bankarski službenik
 • finansijski referent u svakom preduzeću bez obzira na delatnost, kao i u svim državnim organima
 • komercijalista
 • blagajnik
 • statističar-analitičar
 • referent uprave prihoda i poreske uprave

 

Nastavni plan za obrazovni profil ekonomski tehničar

Nedeljni plan časova

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI
A.OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Srpski jezik i književnost 3 - 3 - 3 - 3 -
Strani jezik - engleski 3 - 3 - 3 - 3 -
Sociologija - - - - 2 - - -
Istorija 2 - 2 - - - - -
Fizičko i zdravstveno vaspitanje 2 - 2 - 2 - 2 -
Matematika 3 - 3 - 3 - 3 -
Računarstvo i informatika - 2 - - - - - -
Ekologija 2 - - - - - - -
Hemija 2 - - - - - - -
UKUPNO 17 2 13 - 13 - 11 -
UKUPNO 19 13 13 11

 

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI
B.STRUČNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Osnovi ekonomije 2 - 2 - 2 - 2 -
Poslovna ekonomija 2 - 2 - 2 - 2 -
Računovodstvo 1 2 1 2 2 2 2 2
Savremena poslovna korespondencija 1 2 1 2 - - - -
Statistika - - - - 2 - 2 -
Ustavno i privredno pravo - - - - 2 - 2 -
Monetarna ekonomija i bankarstvo - - - - 2 - 2 -
Komercijalno poznavanje robe - - 2 - - - - -
Marketing - - - - - - 2 -
Ekonomska geografija - - 2 - - - - -
Poslovna informatika - - - - - 2 - 2
UKUPNO 6 4 10 4 12 4 14 4
UKUPNO 10 14 16 18

 

V.IZBORNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Verska nastava 1 - 1 - 1 - 1 -
Građansko vaspitanje 1 - 1 - 1 - 1 -

 

G. FAKULTATIVNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Poslovni strani jezik po izboru 2 - 2 - 2 - 2 -
Internet poslovanje 2 - 2 - 2 - 2 -
Podeli
Pozovite nas!