• Program
 • Pravni tehničar

Pravni tehničar

 

Pravni tehničar je obrazovni profil u trajanju od četiri godine. U skladu sa nastavnim planom i programom propisanim od strane Ministarstva prosvete učenici stiču kvalitetna znanja iz oblasti prava, čime dobijaju odličnu osnovu za nastavak školovanja u ovoj oblasti.

Teorijska znanja koja učenici stiču tokom nastave u školi praćena posetama i obavljanjem praktične nastave u oraganima državne uprave raznih nivoa pružaju učenicima kompletnu sliku poslova koji se obavljaju u oblasti prava i daju im mogućnost da stiču i uvežbavaju praktična znanja u ovoj oblasti. Uspešnim savladavanjem opšteobrazovnih predmeta naši učenici stiču dovoljno široko opšte obrazovanje čime im se otvaraju mogućnosti daljeg školovanje na bilo kom državnom ili privatnom fakultetu.

 

Koji je cilj programa?

 • Cilj programa je sticanje osnovnih znanja o pravu i svim pravnim granama pravnog sistema RS.

 

Kojim znanjima i veštinama će učenici ovladati nakon školovanja?

 

 • Učenici će biti sposobni da samostalno izrađuju sve pravne akte i pismena: ugovore, tužbe, žalbe, presude, rešenja, molbe, odluke...
 • Učenici će naučiti da razlikuju pravne postupke (upravni, krivični, parnični, vanparnični, izvršni)
 • Steći će bogat pravni rečnik, biće retorički osposobljeni i sposobni da argumentovano zastupaju svoje ideje i stavove
 • Razviće pravnu kulturu i svest, poslovnu kulturu i poslovni bonton
 • Razvija se poštovanje ljudskih prava, tolerancija, solidarsnost, uvažavanje različitosti, moralno rasuđivanje

 

Neke od institucija sa kojima sarađujemo u realizaciji praktične nastave su:

 • Pravosudni organi (sudovi i advokatske kancelarije)
 • Opštine Vračar, Novi Beograd, Stari grad, Savski venac, Voždovac, Palilula
 • Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • Centar sa socijalni rad
 • Sekretarijat za upravu grada Beograda
 • Nacionalna služba za zapošljavanje
 • Domovi za nezbrinutu decu 

 

Nastavni plan za obrazovni profil pravni tehničar

Nedeljni plan časova

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI
A.OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Srpski jezik i književnost 3 - 3 - 3 - 3 -
Strani jezik - engleski 2 - 2 - 2 - 2 -
Sociologija - - 2 - - - - -
Istorija 2 - 2 - 2 - 2 -
Fizičko i zdravstveno vaspitanje 2 - 2 - 2 - 2 -
Matematika 3 - 3 - 2 - 2 -
Računarstvo i informatika - 2 - - - - - -
Fizika 2 - 2 - - - - -
Hemija 2 - - - - - - -
Geografija 2 - 1 - - - - -
Filozofija - - - - - - 3 -
Muzička umetnost 1 - - - - - - -
Likovna kultura - - 1 - - - - -
Biologija 3 - - - - - - -
Ustav i prava građana - - - - - - 1 -
UKUPNO 22 2 18 - 11 - 15 -
UKUPNO 24 18 11 15

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI
B.STRUČNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Državno uređenje 2 - - - - - - -
Osnovi prava 2 - 2 - - - - -
Psihologija - - 2 - - - - -
Logika - - - - 3 - - -
Osnovi ekonomije - - - - 3 - - -
Statistika - - - - - - 2 -
Osnovi matične evidencije - - - - 2 - - -
Latinski jezik - - 2 - - - - -
Poslovna i službena korespondencija 1 3 - 2 - 2 - 2
Osnovi radnog prava - - 2 - 2 - 3 -
Osnovi pravnih postupaka - - - - 3 1 3 1
Poslovi pravnog prometa - - - - - 2 - 2
Osnovi retorike i besedništva - - - - - - 2 -
Birotehnika - - 2 - - - - -
Sekretarsko poslovanje - - - - 1 1 - -
UKUPNO 5 3 10 2 16 4 12 3
UKUPNO 8 12 20 15

V.IZBORNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Verska nastava 1 - 1 - 1 - 1 -
Građansko vaspitanje 1 - 1 - 1 - 1 -

G. FAKULTATIVNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Poslovni strani jezik po izboru 2 - 2 - 2 - 2 -
Internet poslovanje 2 - 2 - 2 - 2 -
Podeli
Pozovite nas!