• Natasa Kurilic Duric

Nataša Kurilić Đurić

Diplomirala 1995. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smer marketing. Poseduje licencu za rad.

Ubrzo nakon završetka fakulteta počinje da radi u Prvoj ekonomskoj školi u Beogradu kao profesor statistike.

Zapošljava se 1996. godine u preduzeću Teleoptik d.d. u Zemunu u finansijskoj službi, gde radi u svim odeljenjima ove službe, a najduže se zadržava u knjigovodstvu kao samostalni referent deviznog poslovanja.

Na Institutu za ekonomiku i finansije završava obuku za samostalno vođenje računovodstva sa bilansiranjem.

U našoj školi radi od oktobra 2009. godine.

Predsednica je Stručnog veća stručnih predmeta (za grupu ekonomskih predmeta) i član Stručnog aktiva za razvoj školskog programa.

Redovno pohađa razne programe stručnog usavršavanja, a izdvaja: „Nova škola - Višefrontalna nastava“, „Virtuelni hotel - praktična obuka nastavnika za hotelsko poslovanje“, „Upravljanje tržišnim promenama u turizmu i hotelijerstvu“.

Podeli
Pozovite nas!