• Upis 2019/2020
 • Školarina

Školarina

Za novoupisane učenike u školskoj 2019/2020. godini školarina iznosi:

Školarina se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, na račun Škole br: 160-397282-69 i  moguće je plaćanje u 12 mesečnih rata. Pogledajte PREDUPISNE POGODNOSTI!

Školarina obuhvata:

 • Redovnu nastavu

 • Dodatnu nastavu

 • Dopunsku nastavu

 • Praćenje napredovanja učenika kroz plan ličnog i socijalnog razvoja Fakultativni predmeti (treći strani jezik, prva pomoć)

 • Bezbednost na najvišem nivou (video nadzor, obezbeđenje, dežurstvo nastavnika)

 • Pripremu učenika za polaganje maturskih ispita

 • Pomoć pri izboru fakulteta (organizovanje predstavljanja fakulteta, profesionalna orijentacija)

 • Pripremu maturanata za upis na fakultet

 • Komplet udžbenika

 • Osiguranje učenika

 • Organizovane posete prema programu rada škole (muzeji, galerije, festivali, tribine i stručne institucije)

 • Sistematski pregled učenika

Podeli
Pozovite nas!