• Upis 2018/2019
  • Školarina

Školarina

Za novoupisane učenike u šk.2017/18. godini

Profil Ukupna školarina za jednu godinu
Ekonomski tehničar 2340 evra
Pravni tehničar 2340 evra
Turistički tehničar 2340 evra
Finansijski tehničar 2340 evra
Carinski tehničar 2340 evra

 

Školarina se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, na račun Škole br: 160-397282-69. Školarinu je moguće platiti u 12 mesečnih rata.

 

Školarina obuhvata:

  • Redovnu nastavu
  • Dodatnu nastavu
  • Dopunsku nastavu
  • Pripremu učenika za polaganje maturskih ispita
  • Pripremu maturanata za upis na fakultet
  • Komplet udžbenika
  • Osiguranje učenika
  • Organizovane posete prema programu rada škole (muzeji, galerije i stručne institucije)
  • Sistematski pregled učenika
Podeli
Pozovite nas!