• Đorde Mandic

Đorđe Mandić

Diplomirao na Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment Univerziteta Singidunum u Beogradu. U procesu je sticanja licence za rad.

U Srednjoj školi za ekonomiju, pravo i administraciju radi od 2011. godine. Član je Stručnog veća stručnih predmeta i realizator praktične nastave za učenike smera turistički tehničar.

Pohađao je seminare Virtuelni hotel - praktična obuka nastavnika za hotelsko poslovanje i Osposobljavanje pripravnika za samostalan obrazovno-vaspitni rad kroz pripremu za polaganje ispita za licencu.

Podeli
Pozovite nas!