• Vesti
  • Predavanje o Vojsci Srbije i elementima odbrane Republike Srbije u EPA školi

Predavanje o Vojsci Srbije i elementima odbrane Republike Srbije u EPA školi

Predavanje o vojsci

 

U ponedeljak, 25. novembra, našu školu su posetili članovi Vojske Srbije, jedan potpukovnik u penziji i jedan major koji su u ime Ministarstva odbrane održali predavanje uz prezentaciju slajdova o odbrani naše zemlje u slučaju da je napadne spoljni ili unutrašnji neprijatelj.

Učenicima četvrte godine govorili su o vojsci Republike Srbije, njenom sastavu, njenim nadležnostima i ciljevima. Bilo je reči o činovima, napredovanju i poslovima u vojsci. Upoznali smo se sa mogućnostima prijave za dobrovoljno služenje vojnog roka nakon navršenih 18 godina života za muškarce, ali i za žene. Svi prisutni imali su priliku da se upoznaju sa civilnim obavezama punoletnog građanina u slučaju opasnosti, evakuacije, ratnog stanja i sl. Predavanje je bilo veoma sadržajno i sveobuhvatno i prvo je u nizu od četiri predavanja koja su predviđena da se realizuju u našoj školi..

Anđela Derikonjić

Podeli
Pozovite nas!