• Vesti
  • Posetili smo Bajrakli džamiju

Posetili smo Bajrakli džamiju

bajrakli džamija

 

Svakog 16. novembra u svetu se obeležava Međunarodni dan tolerancije. To je dan koji sve na svetu podseća na poštovanje i uvažavanje tuđih mišljenjа, osećanja i uverenja. Generalna Skupština Ujedinjenih nacija je 1996. godine pozvala zemlje članice da ustanove Dan tolerancije u skladu s Deklaracijom o principima tolerancije koja je potpisana 16. novembra prethodne godine.

Članovi EPA Tima za borbu protiv nasilja, zanemarivanja i diskriminacije obeležili su ovaj značajan datum posetom jedinoj beogradskoj džamiji - Bajrakli džamiji. Nastavnice Nela Ranković, Nataša Kurilić Đurić, Ljiljana Panjković i Maja Milosavljević i učenici drugog i četvrtog razreda proveli su jedan školski čas u interesantnom razgovoru sa glavnim imamom Bajrakli džamije Ramadanom ef Mehmedijem.

Slušali su o istoriji i arhitekturi Bajrakli džamije, o muslimanskim obredima, običajima i praznicima. Saznali su mnogo informacija koje do sada nisu imali prilike da čuju i imam Ramadan je rado odgovarao na sva pitanja koja su postavljali naši nastavnici i učenici.

Bajrakli džamija je sagrađena oko 1575. godine, kao jedna od 273 džamije i mesdžida (posebne islamske bogomolje), koliko ih je u tursko doba bilo u Beogradu. Prvobitno se zvala Čohadži-džamija, po zadužbinaru, trgovcu čohom, Hadži-Aliji. Bajrakli džamija je jednoprostorna građevina sa kupolom i minaretom. U vreme austrijske vladavine (1717—1739) pretvorena je u katoličku crkvu (kada je i srušen najveći broj beogradskih džamija). Krajem 18. veka nazvana je Bajrakli-džamija, po barjaku koji se na njoj isticao kao znak za jednovremeni početak molitve u svim džamijama. Posle obnove u 19. veku, koju su preduzeli srpski knezovi, postaje glavna gradska džamija.

Nalazi se u ulici Gospodar Jevremovoj 11, a uz džamiju se nalazi i medresa, verska srednja škola.

Podeli
Pozovite nas!