• Vesti
  • Nedelja digitalnih veština 2018.

Nedelja digitalnih veština 2018.

Onlajn nedelja je godišnja evropska digitalna kampanja koja uključuje i ohrabruje ljude da koriste nove tehnologije i Internet uz pomoć veština koje im pružaju pristup mnogobrojnim mogućnostima onlajn sveta.

Srednja škola za ekonomiju, pravo i administraciju u Beogradu, je od 19. do 26. marta učestvovala u Nedelji digitalnih veština 2018. sa 9 događaja. Učestvovalo je ukupno oko 200 nastavnika, učenika, njihovih roditelja i šira javnost. Koordinator Nedelje digitalnih veština 2018. bila je nastavnica informatičkih predmeta, Bojana Satarić. Održane su tri vršnjačke edukacije o bezbednosti dece na internetu i jedna tribina za roditelje i širu javnost sa istom tematikom. Tribine su držali učenici trećeg razreda, obrazovnog profila pravni tehničar. Nakon predavanja, učenici su radili testove „Pokaži šta znaš o sigurnom Internetu“ , kao i upitnik koji je sastavio Vršnjački tim za primenu IKT u saradnji sa školskim psihologom.

Održana je jedna radionica za učenike škole u vezi sa počecima kodiranja (zato što u okviru programa rada obrazovnih profila koje škola ima, nema programiranja). Radionica “Web dizajn” je bila posebna zato što je odisala vršnjačkim poučavanjem. Učenike prvog i trećeg razreda srednje škole obrazovnih profila pravni, ekonomski i turistički tehničari u svet veb dizajna uvodili su njihovi vršnjaci, učenici prvog razreda. Učenici su pravili sajtove posvećene nedelji digitalnih veština.

Organizovana je i obuka nastavnika za korišćenje nekih aplikacija za onlajn testiranje. Obuku je sprovela nastavnica engleskog jezika, Vesna Jevtić. Ona je na primerima pokazala svrsishodnost alata Kahoot. Svaki nastavnik je pravio svoj kviz koji su svi prisutni rešavali. Kabinetom za informatiku se širio takmičarski duh. Radionici je prisustvovala i nastavnica iz Pravno-poslovne škole u Beogradu.

Mala ekipa učenika sa svojom nastavnicom, Bojanom Satarić, učila je prve korake blokovskog programiranja u JavaScriptu i programiranja u programskom jeziku Python koristeći micro:bit. BBC-jev micro:bit je džepna verzija kompjutera sa ugrađenim Bluetooth-om pomoću kojeg se kroz igru mogu učiti osnove programiranja.

Akcija “Koliko smo digitalno pismeni?” namenjena je prvenstveno nastavnicima i široj javnosti. Učenici škole su testirali posetioce konferencije udruženja e-Razvoj “Gde smo i gde bi trebalo da budemo u primeni savremenih IKT”. Rezultati ankete pokazuju da su svi osvojili preko 75% poena.

Učenici drugog i četvrtog razreda Srednje škole za ekonomiju, pravo i administraciju učestvovali su u istraživanju koliko su spremni da dobiju posao. Istraživanje je pokazalo da su stariji učenici spremniji da se zaposle, ali da ima prostora za usvajanje novih znanja, veština i vrednosnih stavova.

Detalji sa Nedelje digitalnih veština nalaze se na https://infoepa.wordpress.com/nedelja-digitalnih-vestina-2018/

Vršnjački tim za IKT

 

Podeli
Pozovite nas!