• Vesti
  • Poseta Narodnoj banci Srbije – Izložba „Dinar, naš novac“

Poseta Narodnoj banci Srbije – Izložba „Dinar, naš novac“

Povodom obeležavanja važnih datuma iz istorije Narodne banke Srbije učenici naše škole sa svojim profesorima ekonomskih predmeta, Nelom Ranković, Natašom Kurilić, Marijom Milić i Đorđem Mandićem, posetili su novembra 2017. izložbeni prostor NBS.

Učenici su posetili izložbe „Novac na tlu Srbije od najnovije pojave do danas“ ,„Dinar, naš novac“ i „Kovani novac Srbije“. Ovom posetom učenici su stekli uvid u istorijat srpskog novca, značajne numizmatičke zbirke kao i obeležja zaštite novčanica od falsifikovanja. Učenici su se upoznali sa procesom izrade kovanog i papirnog novca, a za uspomenu su dobili novčanicu sa svojim likom.

Nataša Kurilić

Podeli
Pozovite nas!