• Vesti
  • MALA LEKTORSKA ŠKOLA

MALA LEKTORSKA ŠKOLA

Mala lektorska škola u Školi EPA održana je 15. i 16. marta 2017, a vodila ju je Violeta Babić, direktor lektorskog odeljenja u Kreativnom centru, koja se u Institutu za srpski jezik i književnost bavila leksikografijom. Violeta je i pisac mnogih veoma čitanih knjiga namenjenih prvenstveno mladima.

Prvog dana Violeta Babić je objasnila polaznicima šta je sve posao lektora. On mora da vodi brigu da tekst koji pregleda bude jasan, razumljiv i da bude u duhu našeg jezika. Lektor mora da ispravlja jezičke, gramatičke i slovne greške. Tekst treba da bude tri puta pregledan da se ne bi potkrala neka greška, a četvrta i peta lektura je revizija. Lektor mora da bude odličan poznavalac jezika i jezičkih pravila i propisa, ali treba da poseduje i veoma razvijen jezički sluh. Ona je navodila primere iz tekstova knjiga koje su prevodioci sa stranog jezika na naš često bukvalno prevodili: Biću tamo za tebe umesto Za tebe ću uvek biti tu. Ne može da izdrži sveštenika umesto Ne podnosi sveštenika. Deka poluleži umesto Deka se odmara u poluležećem položaju. Ležala je na bezbednoj mami umesto Ležala je bezbedno u maminom zagrljaju.

Drugog dana polaznici su rešavali pravopisne zadatke u kojima se najviše greši. Naučili su da se poredbena kopula KO piše bez apostrofa, kao i reči NEK, MEĐ, RADEĆ. JE L' piše se sa apostrofom odvojeno, ali JELTE piše se zajedno. Vokativ dvosložnih ženskih imena sa dugouzlaznim akcentom glasi: SARO, LARO, UNO, MAJO, MARO, a ako se ženska lična imena izgovaraju sa kratkosilaznim akcentom, onda u vokativu glase: LANA, MIA, ANA i sl. Kad pišemo O PERO! Iza O ne stavljamo zapetu.

Datum se uvek u naslovu ili na kraju reda piše bez tačke iza godine i nikako se ne pišu dani i meseci sa nulama. Pravilno je 6. 3. 2017, a ne 06. 03. 2017.

Sve nijanse boja pout SVETLOSMEĐE, SIVOPLAVE, TAMNOZELENE pišu se zajedno, a ako je reč o dve boje, pišu se odvojeno sa crtom: CRNO-BELI, CRVENO-BELI.

U pisanim sastavima nepravilno je upotrebiti prilog za vreme SUTRADAN: JANA SUTRADAN ODLAZI U BOLNICU, već JANA SLEDEĆEG DANA ODLAZI U BOLNICU.

Bilo još zanimljivih primera pravopisnih nedoumica koje su naši učenici, u većini članovi novinarske sekcije, pažljivo slušali i rešavali. Na kraju je Matija Milošević u ime svih polaznika zahvalio našoj gošći Violeti Babić na odvojenom vremenu i spremnosti da posveti dva dana našim učenicima u otklanjanju pravopisnog i jezičkog neznanja.

Svetlana Gradinac

Pozovite nas!