• RAZVIJANJE KREATIVNOSTI KROZ VANNASTAVNE I IZBORNE AKTIVNOSTI

RAZVIJANJE KREATIVNOSTI KROZ VANNASTAVNE I IZBORNE AKTIVNOSTI

EPA škola pruža širok spektar mogućnosti da se učenici angažuju u radu sekcija. Mi želimo da naši učenici, iako su se opredelili za konkretna zanimanja, steknu bogatu opštu kulturu i pronađu i razviju svoje talente. Ponosni smo na rad i uspehe svih sekcija: 

istorijska sekcijainformaticka sekcijaekoloska sekcijaretoricka sekcijaucenicki parlamentnovinarska sekcija preduzetnička sekcija saznaj više 

 
  • Redovnim javnim časovima, obilaskom izložbi, posetama muzijima, pozorištu i spomenicima kulture, inspirišemo učenike da šire znanja o istoriji, kulturi i religijama.
  • Kroz grupni i individualni rad, učenici imaju mogućnost da iskažu svoju samostalnost i kreativnost u skladu sa ličnim interesovanjima i potencijalima u okviru sledećih fakultativnih predmeta:

internet poslovanjekultura poslovne komunikacijeodnosi sa javnoscuposlovni strani jezik

 
 

 

 
Podeli
Pozovite nas!