• Naši roditelji

Naši roditelji

Roditelje naših učenika doživljavamo kao najdragocenije partnere na putu ličnog i socijalnog razvoja njihove dece.

Sa njima redovno komuniciramo, nastojeći da saradnički podstičemo učenje i razvoj naših đaka, uzimajući u obzir individualnost svakog učenika. To podrazumeva da škola blagovremeno reaguje na uočene probleme u učenju i ponašanju učenika i odmah u proces rešavanja problema uključuje roditelje. Zajedno promišljamo najefikasnije načine delovanja i koordinisano pravimo strategiju za prevazilaženje problema.

Roditelji su aktivno uključeni u rad stručnih organa škole.

Takođe, škola ohrabruje roditelje da, prema ličnim mogućnostima i sklonostima, doprinesu njenom radu i razvoju.

Više na:

 

Podeli
Pozovite nas!