• Maja Josifov

Maja Josifov

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine. Poseduje licencu za rad.

U prosveti je od 2005. godine. Radila je u Pravno-birotehničkoj školi u Zemunu i Prvoj ekonomskoj školi u Beogradu. U Srednjoj školi za ekonomiju, pravo i administraciju je od 2009. godine.

Pohađala je mnoge programe stručnog usavršavanja, od kojih izdvaja: „Nova škola – Višefrontalna nastava”, “Komunikacija u onlajn okruženju” i „Virtuelni hotel - praktična obuka nastavnika za hotelsko poslovanje“.

Govori tečno engleski jezik i služi se sa nekoliko drugih stranih jezika.

Predsednica je Stručnog veća stručnih predmeta (za grupu pravnih predmeta).

U okviru dodatne nastave priprema maturante-pravne tehničare za republičko takmičenje “Simulacija suđenja”.

Podeli
Pozovite nas!