• Blog
  • Iva Ivanović: Izbor smera u srednjoj školi bio je presudan za moje dalje obrazovanje zato što sam uz pomoć profesora i predmeta stekla sliku o ekonomiji i biznisu

Iva Ivanović: Izbor smera u srednjoj školi bio je presudan za moje dalje obrazovanje zato što sam uz pomoć profesora i predmeta stekla sliku o ekonomiji i biznisu

blog bivši učenici

 

Iva Ivanović je u EPA školi završila smer ekonomski tehničar, a njen dalji profesionalni put i razvoj zaista je inspiracija i vodilja svima koji žele da se bave ekonomijom. Mi smo ponosni i srećni što možemo da se pohvalimo time da je Iva prve korake u svojoj karijeri načinila baš u našoj školi. Ništa manje od toga ne očekujemo i od njenog mlađeg brata, koji je deo EPA IT ekipe! Preporučujemo svim malim, a i velikim maturantima koji žele da se bave ekonomijom, biznisom i preduzetništvom, da pročitaju Ivina iskustva, a mi smo tu za sva pitanja u vezi sa školovanjem na obzrazovnom profilu ekonomski tehničar.  

 

Koji ekonomski predmet si u našoj školi posebno volela i zbog čega?

Iva: Dva stručna predmeta koja su mi prva pala na pamet su osnovi ekonomije i poslovna ekonomija. Poslovnu ekonomiju sam volela prvenstveno jer sam se u tom predmetu “pronašla” i zato što mi je bio dobra osnova za dalje učenje na fakultetu.

 

Koliko ti je ekonomski smer pomogao u daljem obrazovanju i na koji način?

Iva: Izbor smera u srednjoj školi bio je presudan za moje dalje obrazovanje zato što sam uz pomoć profesora i predmeta stekla sliku o ekonomiji i biznisu!

 

Koji fakultet si upisala posle naše škole i koji smer?

Iva: Posle srednje škole sam upisala „FEFA“ fakultet, na kom sam pohađala ekonomski smer.

 

Da li možeš već sada da kažeš da si donela pravu odluku jer si se opredelila za ekonomiju i zbog čega?

Iva: Apsolutno! Smatram da bilo čime se bavili, ekonomsko (osnovno) znanje je neophodno, jer je eknomija široko primenljiva nauka i osnova kada pričamo o biznisu, preduzetništvu, finansijama... Kao što sam rekla – bilo čime se bavili određeni delovi ekonomije su osnov za uspešno poslovanje. Ekonomija nisu samo računovodstvo i finansije i to je ono što sam ja shvatila tokom mog školovanja, a što mi je dosta pomoglo za moje dalje usmerenje.

 

Možeš li nešto reći o svojim dosadašnjim rezultatima na fakultetu (stipendija, učešće u radionicama, predavanjima, dobar prosek)

Iva: Prvi uspeh na fakultetu mi je bio još pre početka I semestra kada sam dobila punu stipendiju za celu I godinu. Kako sam krenula sa studiranjem cilj mi je bio da sve ispite dam u prvom roku (da ih ne ostavljam za naredni rok, kao i da ih ne prebacujem u narednu godinu), i tako je i bilo. Jedan od rezultata jeste što sam bila redovna na svim predavanjima, dok nisam počela da radim, onda sam opravdano bila oslobođena predavanja. Tokom studiranja sam bila član Marketing&Event team-a koji je bio u sklopu radionica na FEFI a imao je za cilj da unapredi studentski život studenta fakulteta. Zatim sam sa par kolega i kolegnica učestvovala na takmičenju za L’oreal. Takođe sam često volela da prisustvujem gostojućim predavanjima koja su se organizovala na našem fakultetu, tako i na forumima... Ovde bih izdvojila posetu razvojnom centru Microsoft-a gde sam imala priliku sa par kolega da prisustvujem predavanjima o tada akuelnim temama koje se tiču globalnog poslovanja i održivog poslovanja.

 

Da li sada radiš i gde?

Iva: Trenutno radim već dve godine u Švajcarskoj farmaceutskoj kompaniji koja se zove HealthWatchSwiss. Poslujemo u skoro svim državama regiona – Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Albanija, Crna Gora.

 

Možeš li ukratko da opišeš poslove koje radiš na svom radnom mestu?

Iva: Moja zvanična pozicija jeste Supply Chain Associate. Međutim, kao i u svakoj privatnoj firmi i brzorastućoj industriji kao sto je farmacija, nemoguće je imati jedno zaduženje. Što je sa druge strane veliki plus kada govorimo o radnom iskustvu i unapređenju karijere.
Ukratko – moja zaduženja jesu ceo nabavni lanac (od proizvođača/fabrike do naših krajnjih veledistrubutera u regionu), kao i logistika proizvoda koja mi je bila početno zaduženje kada sam krenula da radim za HWS. Dalje što se tiče supply chain-a jeste praćenje zaliha koje imamo kod distributera, kvartalno naručivanje novih količina koje sa sobom vuku kalkulaciju količina koje zavise od prodaje tokom godine. S druge strane, mimo logistike i nabavnog lanca, praćenja i kalkulacija količina, zadužena sam za određeni deo strategijskog poslovanja firme. Konkretno u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori nemamo ćerku kompaniju koju imamo u Srbiji, Albaniji i BiH, već poslujemo preko veledistributera. Moja odgovornost u ovom delu poslovanja jeste praćenje celog poslovanja u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori. Pod tim podrazumevam praćenje registracije novih lekova, obnove dozvola za promet, strategije za unapređenje poslovanja na navedenim teritorijama, obnove ili sklapanje novih ugovora, u dogovoru sa nadređenima i distributerima uvođenje novih proizvoda na tržišta, ispitivnje tržišta. I na kraju, učestvovanje u pripremi dokumentacije koja je potrebna za SwissMedic (švajcarsko regulatrno telo, nešto slično kao naše Ministarstvo zdravlja ), jer nam je sedište matične kompanije u Švajcarskoj.

 

Saznajte sve o smeru EKONOMSKI TEHNIČAR

Ostvarite popust na školarinu u EPA školi

Budimo tim!

 

Podeli
Pozovite nas!