• Vesti
  • Rad učeničkog parlamenta

Rad učeničkog parlamenta

učenički parlament

Srednja škola za ekonomiju, pravo i administraciju, od prošle školske godine ima svoj Učenički parlament.

Uloga Učeničkog parlamenta je ostvarivanje želja učenika u vidu poboljšanja kvaliteta nastave i što bolje komunikacije između učenika i profesora. Učenički parlament postoji da bismo mi, učenici, mogli direktno da utičemo na odluke koje se tiču naših potreba, želja i sl. Struktura parlamenta sačinjena je od po dva učenika koji su predstavnici svog odeljenja. Članovi se sastaju jednom nedeljno i rešavaju sporna pitanja. U radu ovog učeničkog tela članovima pomaže profesorka Ljiljana Panjković. Članovi su nedavno posetili Narodnu skupštinu Republike Srbije tako da su imali mogućnost da praktično vide kako izgleda zasedanje parlamenta, ali na državnom nivou.

Podeli
Pozovite nas!