• Tim za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije

Tim za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije

 

Tim za zaštitu učenika od nasilja zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije postoji u našoj školi od samog osnivanja. Članovi tima su:

Nataša Kurilić Đurić- rukovodilac tima

Mladenka Obućina - školski psiholog

Maja Milosavljević - nastavnica biologije

Sve odeljenjske starešine

Predstavnik roditelja - Ivana Zupanc

 

Aktivnosti Tima su usklađene sa preporukama Ministarstva prosvete, a realizuju se po Programu zaštite učenika od nasilja koja se zasnivaju na detaljno razrađenim preventivnim aktivnostima i merama intervencije.

 

Mere prevencije koje se primenjuju u našoj školi su sledeće: redovno održavanja radionica na temu prevencija rizičnog ponašanja u okviru časova odeljenskih zajednica, predavanje i radionice koje realizuje psihologa škole , obeležavanje bitnih datuma kao što je Svetski dan tolerancije i Međunarodni dan prava deteta, prikazivanje filmova edukativnog karaktera, organizovanje odlaska u pozorište ( predstava „Nasilje“ u Dadovu) i dr.

 

Pored ovih mera koje organizuju zaposleni škole, zajedno sa Učeničkim parlamentom i stručnim organima, Škola može da se pohvali odličnom saradnjom koju je uspostavila sa saradnicima van škole. U prostorijama škole, svake godine inspektori MUP-a drže predavanja o rizičnom ponašanju učenika (narkomanija, alkoholizam, zloupotreba interneta i sl.) i njihovom sprečavanju. U poseti su nam bili i članovi Incest Trauma Centra – Beograd, zatim, profesori sa Univerziteta Singidunum (tema: Razvoj karijere), profesori sa Beogradske bankarske akademije (tema: Poslovna komunikacija), Međunarodni centar za istraživanje terorizma i organizovanog kriminala.

 

Predavanja, tribine i seminari koje realizuju spoljni saradnici su veoma zapaženi i dobro prihvaćeni od strane naših učenika.

 

Ovakve preventivne mere rezultirale su time da se u našoj školi u školskoj 2018/2019. godini nije desio, a samim tim ni bio evidentiran, nijedan oblik nasilja.

 

I u narednom periodu škola i Tim za zaštitu učenika od nasilja nastaviće da intenzivno rade na širenju kulture tolerancije, uzajamnog razumevanja i nenasilja.

 

Podeli
Pozovite nas!