• Tim za samovrednovanje

Tim za samovrednovanje

 

Tim za samovrednovanje rada škole u našoj školi postoji od školske 2011/2012. godine, kada je po prvi put izvršeno vrednovanje dve najvažnije oblasti kvaliteta rada škole, a koje se odnose na nastavu i učenje i podršku učenicima.

Od tada do danas Tim uspešno sprovodi proces samovrednovanja svih pravilnicima definisanih oblasti kvaliteta i na taj način konstantno doprinosi podizanju kvaliteta rada škole.

Čine ga sledeći članovi:

  • Goran Savić - rukovodilac tima
  • Ljiljana Panjković - nastavnica sociologije
  • Nataša Kurilić Đurić - nastavnica ekonomske grupe predmeta
  • Mladenka Obućina - školski psiholog
  • Radosav Kostić - roditelj
  • predstavnik učenika

U radu Tima učestvuje i direktor.

 

Podeli
Pozovite nas!