• Stručno veće stručnih predmeta

Stručno veće stručnih predmeta

Ovo Stručno veće postoji od osnivanja škole. Članove ovog veća čine nastavnici iz ekonomskih, pravnih, turističkih i informatičkih grupa predmeta, a koji, osim lične stručnosti u okviru stepena obrazovanja iz navedenih oblasti, kontinuirano usavršavaju svoja znanja i sposobnosti u ustanovi i van nje, kako iz istih tako i u oblastima usavršavanja nastave, blok nastave, profesionalne prakse, te pohađanja seminara i drugih oblika stručnog usavršavanja iz oblasti obrazovanja.

Ciljevi i zadaci ovog veća usmereni su na učenike, koji će nakon završetka ove škole biti

pripremljeni za naredne stepene obrazovanja , odnosno osposobljeni da otpočnu sa radom u svojoj struci. Stoga, ovo veće planira, organizuje i realizuje sledeće aktivnosti, i to:

  • Primenu razvojnog ocenjivanja i praćenje napredovanja u savladavanju gradiva, što se postiže omogućavanjem učenicima da učestvuju u radionicama, istraživčkom radu, blok i praktičnoj nastavi
  • Organizovanjem i realizacijom različitih vidova redovne nastave, a kao što su modul i javni časovi
  • Blok i praktičnu nastavu, koju organizuju i realizuju nastavnici navedenih grupa predmeta u zavisnosti od smera učenika (pravni tehničari – u organima državne uprave i sudovima; ekonomski tehničari – u knjigovodstvenim i računovodstvenim agencijama i pravnim licima koja se bave privrednom delatnošću; turistički tehničari – u turističkim agencijama i hotelima)
  • Pripremom i realizacijom maturskih ispita za učenike završnih razreda navedenih smerova
  • Lični i socijalni razvoj učenika svih smerova navedenih grupa predmeta kroz aktivnosti kao što su vršnjačke edukacije, profesionalne orijentacije, razvijanje svesti o zaštiti prirodne sredine, vannastavnih aktivnosti i sl.
  • Кontinuiranom realizacijom različitih vidova stručnog usavršavanja nastavnika u okviru ustanove i ovog veća, a kroz predstavljanje metoda i sredstava rada uglednih, modul i javnih časova jednog ili više nastavnika ostalim članovima stručnog ali i Nastavničkog veća, kao i stručnih predavanja na teme iz stručnih oblasti.
Podeli
Pozovite nas!