• Stručno veće stranih jezika

Stručno veće stranih jezika

Stručno veće stranih jezika čine sledeći nastavnici:

  • Milica Garović- nastavnica engleskog jezika
  • Marija Tomanić- nastavnica engleskog jezika
  • Tamara Dončić- nastavnica francuskog jezika i predsednica Stručnog veća stranih jezika
  • Vera Rašajski Gavrilov- nastavnica nemačkog jezika

Stručno veće stranih jezika bavi se aktuelnim problemima na času stranog jezika, kao i pronalaženjem najboljih rešenja. Oni pripremaju plan i program vezan za održavanje kontrolnih i pismenih zadataka.

Ulazni testovi, modul časovi , kriterijumi razvojnog ocenjivanja stalna su tema ovog Stručnog veća. Koleginice razmatraju koje će udžbenike koristiti i za koja takmičenja će pripremati učenike. Takođe, planiraju posete kulturnim centrima (Francuski Institut, Institut Gete, British Council) za određene jezike, kao i eventualne druge posete (American corner, Dani frankofonije, Dani stranog jezika, itd).

Ovo veće takođe se bavi organizovanjem raznih događaja u školi koji su vezani za kulturu jezika koji predaju (na primer Mardi Gras, zajedno organizuju tematski čas o Božiću, Uskrsu, itd).

Na stručnom veću stranih jezika koleginice se takođe dogovaraju o seminarima na kojima žele da učestvuju, pa shodno tome, svakog meseca jedan od nastavnika drži predavanje i na taj način se stručno usavršavaju.

 

Podeli
Pozovite nas!