• Stručno veće prirodnih nauka

Stručno veće prirodnih nauka

Strucno veće prirodnih nauka čine sledeći nastavnici:

  • Aleksandra Tanović- hemija i komercijalno poznavanje robe

  • Goran Savić- geografija

  • Marija Leovac- fizika

  • Maja Milosavljević- biologija i ekologija

  • Jelena Ilić- matematika

Nastavnici funkcionišu kao jedan tim koji učenicima na pravi način približava nauku.

Na sastancima Veća planiraju se aktivnosti za naredni mesec, kao što su obeležavanje značajnih datuma, modul časovi, projektna nastava. Nastavnici se stručno usavršavaju kroz predstavljanje uglednih i oglednih časova, kao i kroz stručna predavanja na različite teme (Stres, Seizmologija, Kombinatorika, Njutnovi zakoni, itd.)

Posebno su zanimljivi modul časovi gde nastavnici iz ovog Veća (fizika, hemija, geografija, biologija i matematika), svako sa svog aspekta, objašnjavaju određenu temu. Na Dan planete Zemlje (22. april) tema modul časa je „Zemlja“, a na Svetski dan vode (22. mart) tema je „Voda“.

U toku školeske godine, ovo Veće organizuje sledeće posete:

  • muzej Nikole Tesle
  • muzej Jovana Cvijića
  • Prirodnjački muzej
  • Botanička bašta Jevremovac
  • manifestacija “Maj mesec matematike”

 

Podeli
Pozovite nas!