• Stručno veće društvenih nauka

Stručno veće društvenih nauka

Rukovodilac stručnog veća društvenih nauka Ljiljana Panjković zajedno sa kolegama radi na kontinuiranom usavršavanju prikaza uglednih časova i stručnih predavanja u okviru veća, ali i razvijanju efikasnih oblika i metoda rada sa učenicima. Takođe rade na unapređenju primene razvojanog ocenjivanja i ostalih komponenti nastavnog procesa.

Počev od 2012. godine, stručno veće društvenih nauka je razvilo ideju i praksu realizacije modul časova. Modul čas se priprema i realizuje kroz međusobnu saradnju nastavnika koji određenu temu ili problem obrađuju iz različitih uglova. Neke od tema koje su realizovane na modul časovima su: Migracije, Totalitarni režimi, Kosovski mit, Društvene nauke - vodič kroz život, Nasilje nad ženama i mnoge druge teme.

Stručno veće društvenih nauka čine sledeći nastavnici:

 • Jelena Jakšić - nastavnica istorije;

 • Aleksandra Zirojević - nastavnica verske nastave;

 • Bojana Radovanović - nastavnica muzičke umetnosti;

 • Miloš Kosovac - nastavnik likovne kulture;

 • Ljiljana Panjković - nastavnica sociologije i građanskog vaspitanja;

 • Ivana Eror - nastavnica psihologije;

 • Aleksandar Subotić - nastavnica fizičkog vaspitanja;

 • Boban Ćulajević . nastavnik logike i filozofije.

Ovo veće obeležava mnoge značajne datume, a neki od njih su:

 • 7.10. Slavna odbrana Beograda;

 • 20.10. Oslobođenje Beograda u Drugom svetskom ratu;

 • 11.11. Dan primirja u Prvom svetskom ratu;

 • 15.2. Dan državnosti;

 • 6.4. Napad na Jugoslaviju, bombardovanje Beograda i početak Aprilskog rata;

 • 9.5. Dan pobede;

 • 13. i 16.11. Dan ljubaznosti i tolerancije;

 • 10.12. Dan ljudskih prava;

 • 8.3. Dan žena;

 • 16-20.4. Dani Beograda;

 • 24.5. Dani slovenske književnosti;

 • 25.5. Spasovdan - slava grada Beograda.

 

Podeli
Pozovite nas!