• Stručni aktiv za razvoj školskog programa

Stručni aktiv za razvoj školskog programa

Stručni aktiv za razvoj Školskog programa periodično prati ostvarivanje Školskog programa kroz realizaciju nastavnih sadržaja obaveznih i izbornih predmeta. Prati ostvarivanje fakultativnog dela Školskog programa, pedlaže nove oblike slobodnih aktivnosti radi potpunijeg ostvarivanja ciljeva srednjoškolskog obrazovanja i vaspitanja i predlaže mere za efikasnije ostvarivanje opštih ciljeva obrazovanja i vaspitanja.

Rukovodilac ovog Stručnog aktiva je nastavnica istorije Jelena Jakšić, a pored nje, aktiv čine:

  • direktor škole
  • psiholog škole
  • Milica Garović
  • Jelena Ilić
  • Đorđe Mandić

 

Podeli
Pozovite nas!