• Slađana Tešić

Slađana Tešić

SladjanaMoje ime je Slađana Tešić, studentkinja sam treće godine Fakulteta organizacionih nauka, Univerziteta u Beogradu.

2013. godine, kao đak generacije, završila sam Srednju školu za ekonomiju, pravo i administraciju, smer ekonomski tehničar.

Nastavni kadar škole čini veliki broj iskusnih i kvalitetnih predavača iz oblasti ekonomije, prava, turizma i administracije, koji su mi približili osnove ekonomske nauke i podstakli da nastavim svoje usavršavanje u ekonomiji.

Na Fakultetu organizacionih nauka se veoma ceni spremnost na timski rad, logičko prosuđivanje, rešavanje savremenih poslovnih problema preko ,,case study’’ – studija slučaja, a upravo na takav način rada insistiraju u školi EPA.

Koncept rada u Srednjoj školi za ekonomiju, pravo i administraciju baziran je na interaktivnoj nastavi. Kroz veliki broj projektnih radova, u školi sam naučila da se ekonomska odluka ne donosi uz pomoć određene defincije iz knjige, već toj odluci treba pristupiti veoma ozbiljno kroz niz planskih akcija, grupne kreativnosti što doprinosi većem generisanju ideja i samim tim i lakšem rešavanju određenih poslovnih problema.

Kao učenica ove Srednje škole, imala sam tu mogućnost da prisustvujem sajmovima iz oblasti ekonomije, marketinga i menadžmenta, da slušam predavanja mnogih domaćih i inostranih predavača . Uz pomoć priča o tuđim greškama i iskustavima mnogo je lakše naći pravi put ka rešavanju savremenih poslovnih problema u organizacijama i privrednim društvima.

Doći će dan kada će se ceniti i poštovati samo pravo znanje, kada će se ljudi razlikovati ne samo po znanju koje poseduju, već i po sposobnosti da to znanje primene.

Budućim srednjoškolcima savetujem da na vreme upišu Srednju školu za ekonomiju, pravo i administraciju i na taj način budu na korak bliži svom životnom uspehu!

 

Podeli
Pozovite nas!