• Marija Tamindžić

Marija Tamindžić

MarijaJa sam Marija Tamindžić. Bila sam učenica prve generacija koja je upisala Srednju školu za ekonomiju, pravo i administraciju 2007. godine, smer pravni tehničar. Sada sam student četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Kada sam upisala ovu školu susrela sam se sa dosta predrasuda o privatnoj školi. Jedna od njih je bila da mi pohađanje privatne škole neće omogućiti dovoljno znanja za odlazak na fakultet. EPA je to demantovala. Kvalitetna nastava je njen primat. Vannastavne aktivnosti su bile brojne. Stručna praksa, kao i posete raznim državnim institucijama su nam pomogle da se bolje upoznamo sa našom budućom profesijom, profesijom pravnika. Sve to ne bi bilo moguće bez stručnog nastavnog kadra. Profeosori su bili potpuno posvećeni učenicima i kroz organizovanje pripremne nastave nam pomogli da upišemo željene fakultete.

EPA je škola koja nam daje mogućnost da steknemo potrebno znanje za buduće školovanje, ali na nama je odluka da li ćemo tu mogućnost iskoristiti. Ja svakao jesam.

 

Podeli
Pozovite nas!