• Ljiljana Panjkovic

Ljiljana Panjković

Rođena je u Beogradu gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na katedri za sociologiju. Završila je specijalistički kurs za nastavnike građanskog vaspitanja na fakultetu Političkih nauka i Kurs ženskih studija. Poseduje licencu za rad.

U obrazovanju je od 2006. a u našoj školi od 2008. godine, kao nastavnica sociologije, sociologije sa pravima građana, građanskog vaspitanja i ustava i prava građana.

Rukovodilac je Stručnog veća društvenih nauka, kooridnatorka u radu Učeničkog parlamenta, članica Pedagoškog kolegijuma, članica Tima za samovrednovanje rada škole i kao odeljenski starešina, članica je Aktiva odeljenskih starešina.

Nekoliko godina je pripremala učenike za takmičenje na temu nasilja nad ženama/decom koje organizuje Incest trauma centar, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava. Na ovim takmičenjima tim naših učenika je bio uvek zapažen, a sa performansom "Odluka" 2012. godine, osvojili smo i Glavnu nagradu.

Dodeljen i uručen joj je sertifikat za mentroku, za učenički projekat - film “Naša dva lica” sa kojim smo osvojili Prvu nagradu na takmičenju učenika srednjih škola “Budi multimedijalan”(2016), održanom u Sremskim Karlovcima.

Na poziv organizatora izlagala je na konferencijama "Informaciono-komunikacione tehnologije u obrazovanju - stub razvoja društva zasnovanog na znanju" sa temom "Video referat - projektna nastava u sociologiji"(2016) i “Multidisciplinarni pristup nastavi uz korišćenje savremenih tehnologija”(2017).

Koautorka je dva seminara akreditovana u ZUOV-u za period 2018-2021godine: ”Formativno ocenjivanje u srednjoj školi - primer dobre prakse EPA modeli” i “Osnove učeničkog preduzetništva uz korišćenje IKT-a”.

Objavila je rad ”Žena u novinama Pravoslavlje”, “Feministička teologija” u Zborniku referata sa međunarodne konferencije, Fututra publikacije, Novi Sad, 1999. godine.

U školi se aktivno bavi realizacijom predavanja, radionica i uglednih časova u okviru stručnog usavršavanja nastavnika na nivou škole i Stručnog veća društvenih nauka.

Pohađala je brojne programe stručnog usavršavanja.

Članica je Aktiva nastavnika građanskog vaspitanja srednjih škola u Beogradu i Srpskog sociološkog društva.

Кontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Podeli
Pozovite nas!