• Dragana Stamenkov - Ilijić

Dragana Stamenkov - Ilijić

Dragana Stamenkov „Nije čovek ono što misli, već ono što čini“

Diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu na grupi za srpsku književnost i jezik. Pre početka rada u obrazovanju, bavila se izdavačkom delatnošću. Radila je u Trgovačkoj, a potom u Pravno-poslovnoj školi u Beogradu kao profesor srpskog jezika i književnosti i retorike.

U našoj školi radi od 2014.godine.

Član je Stručnog veća za srpski jezik i književnost i Stručnog aktiva za razvoj školskog programa.

Učestvuje u radu redakcije školskog časopisa EPA GLAS.

Priprema učenike za učešće na Književnoj olimpijadi i drugim jezičkim i litrerarnim takmičenjima i konkursima.

U procesu stalnog stručnog usavršavanja, pohađala je sledeće programe: ,,Upravljanje stresom i stresnim reakcijama“, ,,Ka savremenoj nastavi srpskog jezika i književnosti“, i druge.

Podeli
Pozovite nas!