• Blog
  • Interkulturalna komunikacija na EPA način

Interkulturalna komunikacija na EPA način

Interkulturalna komunikacija


U okviru teme „Interkulturalna komunikacija“, učenici su dobili zadatak da obave razgovor sa drugom/ drugaricom/ rodbinom- nekim ko živi u inostranstvu, analizirajući osobenosti kulture/ komunikacije prema kriterijumima iz literature (Кluckholn and Strodtbeck, 1961).

 

Prethodno smo utvrdili da svako ima nekog ko je u inostranstvu. Akcenat ovog zadatka nije toliko bio na utvrđivanju činjenica, što bi moglo da se uradi istraživanjem na internetu/ literaturi, nego u sledećem:

1. da se pozove neko od prijatelja/ rodbine, da se sa njim porazgovara i

2. da se utvrdi njegov lični utisak o zemlji/ kulturi u kojoj živi.

Zadaci su sa učenicima komentarisani, odgovori pojašnjavani u duhu podržavanja različitosti i uvida da kolektivne odlike naroda/ kultura mogu da se uoče, ali da se ne posmatraju stereotipno. Učenici su rado obavili zadatak, njihovi ispitanici rado su pomogli, a nakon analize na času rekli su da je bilo zanimljivo i da su ponešto novo naučili.

Pitanja su:

Zemlja u kojoj živiš je: --------------------------

1. Živeći u zemlji u kojoj živiš, kakav je tvoj utisak o ljudima- jesu li
srdačni, otvoreni, sa poverenjem stupaju u komunikaciju, ili su više
rezervisani, oprezni, nepoverljivi?


2. Кakav je odnos ljudi prema prirodi, prema sredini u kojoj žive? Da li
je čuvaju, da li se postavljaju kao gospodari prirode ili neguju
ravnopravan odnos?

 

3. U kojoj meri su ljudi okrenuti prema prošlosti, koliko se priča o
prošlosti, da li je naglasak na prošlosti, sadašnjosti ili
budućnosti?

 

4. Da li su ljudi usmereni na prihvatanje stvari takvih kakve jesu,
uživanje u datoj situaciji, ili su više usmereni na promene, lični
razvoj, nove zadatke i ciljeve?

 

5. Da li se više podržava individualnost (da čovek kao pojedinac radi
na sebi, da sebe menja i napreduje) ili je akcenat na grupi (da svi rade
u korist zajedništva, da se uvek uzima u obzir i kolektiv, grupa)?

 

6. Da li ljudi imaju običaj da jedni drugima prilaze blizu kada su na
javnim prostorima, ili su više udaljeni? (ovo pitamo za vreme pre
korona virusa)

 

7. Šta biste naveli kao glavne sličnosti i razlike između zemlje u kojoj
živite i naše zemlje, kad je reč o odnosima i komunikaciji među
ljudima?


8. Podelite sa nama neku zanimljivost u vezi sa zemljom/ kulturom u kojoj
živite:

 

Anđela Jevđenović, zemlja Nemačka, ispitanik prijatelj, srednjih godina, obavljen intervju:

 

1. Ljudi su jako otvoreni, stupaju vrlo rado u komunikaciju

2. Puno pažnje posvećuju prirodi, čuvaju je. Neguju ravnopravan odnos.

3. Vrlo otvoreno pričaju o prošlosti, ali im je bitnija budućnost i usmereni su ka njoj.

4. Oni prihvataju stvari takve kakve jesu, ali jako puno rade i usmereni su na lični razvoj, nove zadatke i ciljeve.

5. Više podržavaju indvidualnost- da rade na sebi i za sebe.

6. Vrlo rado prilaze ljudima na javnim mestima. otvoreni su za nova poznanstva.

7. Nemci su disciplinovani i tačni, poštuju tuđe vreme. Кod njih ne možete otići u goste, ako se niste najavili. Bilo koji povod za slavlje npr.
rođendan kod njih je vremenski ograničen,to je razlika u odnosu na našuzemlju, a slična je otvorenost prema novima poznanstvima, sponatana
komunikacija.

8. Zanimljivost vezana za Nemačku je njihova tradicija u pravljenju piva imaju preko 400 vrsta piva i svako ko dođe u Nemačku mora probati bar neku vrstu.

 

 

Sofija Vasiljević, zemlja Nemačka, ispitanik prijatelj, dvadesetih godina, obavljen intervju:

 

1) Ljudi u Nemačkoj su srdačni, ali čini se više rezervisani i ne stupaju baš olako u komunikaciju.

2) Njihov odnos prema prirodi je vrlo odgovoran. Čuvaju je i neguju, na svakom koraku, velike su kazne za uništavanje.

3) Moj drug je okružen uglavnom mlađim osobama, tako da je u većoj meri naglasak na njihovoj budućnosti.

4) Ljudi su uglavnom usmereni na promene, razvijanje ličnih i društvenih interesa, teže ka ostvarivanju novih ciljeva i zadataka.

5) Više se podržava individualnost. Svakako radi se u kolektivu i, međusobno se ljudi dopunjuju, ali su više okrenuti sebi i svom napredovanju, za to su i plaćeni.

6) Za razliku od nas u Nemačkoj ljudi i nemaju baš običaj da jedni drugima prilaze blizu kada su na javnim prostorima.


7) Razlike: Nemci nisu toliko komunikativni i ne vole toliko da dele stvari, dok je kod nas čista suprotnost

8) -U Nemačkoj ima preko 2100 dvoraca I zamkova
-U Berlinu je jedan od najvećih zoovrtova na svetu
-U Nemačkoj je zabranjen rad nedeljom

 

Sara Mijatović, zemlja Švajcarska, ispitanik majka, na osnovu ranijeg života u Švajcarskoj

 

1. Ljudi su nepoverljivi, ljubazni, ali oprezni.

2. Postavljaju se kao godpodari prirode, ali u smislu da je strogo je čuvaju. (više čuvari)

3. Naglasak je uglavnom na budućnosti i sadašnjosti.

4. Prihvataju stvari kakve jesu, ali su i usmereni na promene. Postupaju strogo po zakonu, bez odstupanja.

5. Više se podržava rad u grupi, kolektivitet.

6. Ljudi su uglavnom udaljeni, ne prilaze toliko blisko.

7. Za razliku od nas, ljudi su hladniji, ipak jako su ljubazni, pomogli bi u svakom momentu, ali nisu toliko za druženje.

8. Švajcarska je trojezično područje . Sastoji se iz kantona, nalazi se na jezerima okružena je Alpima. Bogata je zelenilom, akva parkovima i lepo je uređena. Ima više planinskih vrhova od bilo koje zemlje, preko 200 godina Švajcarci žive u miru,bez ratova.

 

Mihailo Rašula, zemlja Finska, ispitanik tetka, tridesetih godina


1. Ljudi u Finskoj su otvoreni, stupaju u komunikaciju sa poverenjem.

2. Neguje se ravnopravan odnos sa prirodom, priroda se jako čuva i velike su kazne za njeno uništavanje.

3. O prošlosti se jako malo priča. Naglasak je na sadašnjosti i budućnosti.

4. Ljudi su usmereni napred, na promene, nove zadatke i ciljeve. Finski učenici imaju najbolja postignuća u Evropi, a uopšte nisu preopterećeni školom.

5. Akcenat je na grupi i saradnji.

6. Trenutno su ljudi distancirani, a inače nisu, prilaze jedni drugima.

7. Finci su komunikativni, to je sličnost, a glavna razlika je veće poštovanje sredine, prirode.

 

Ana Sretković, zemlja Danska, ispitanik majka, na osnovu života u Danskoj


1. Ljudi su komunikativni, otvoreni. Najsrećniji ljudi na svetu, prema istraživanjima.

2. Priroda se jako poštuje i čuva. Danska je zemlja ekologije, zemlja bicikala i biciklista.

3. Danci imaju bogatu istoriju, ali su više okrenuti ka budućnosti.

4. Usmereni su i ka prihvatanju i uživanju- opšti nivo sreće i blagostanja je visok, ali i ka promenama i napretku. Efikasna je
privreda i ekološka svest.

5. Akcenat je na grupi, kolektivu, svi rade u zajedničkom interesu, to ih uče od malih nogu.

6. Ljudi su druželjubivi i nasmejani. Nisu distancirani, sada nose maske.

7. Danci su komunikativni kao i mi, ali nisu nervozni, nasmejani su, nema stresa i tenzije, ne oseća se borba za opstanak kao kod nas.

8. Danska je zemlja koja voli bicikle. Druga je zemljau svetu po broju bicikala, po glavi stanovnika, nakon Nizozemske. 18 posto putovanja u
Danskoj se obavi biciklom. Bicikl se smatra zdravijim, jeftinijim, ekološki prihvatljivijim a često i bržim sredstvom za putovanje po gradovima od automobila ili javnog prevoza.

Podeli
Pozovite nas!