• Blog
 • EPA ISTRAŽIVANJE: Stavovi učenika o očuvanju mentalnog zdravlja

EPA ISTRAŽIVANJE: Stavovi učenika o očuvanju mentalnog zdravlja

istraživanje o očuvanju mentalnog zdravlja

 

Ovogodišnji Svetski dan mentalnog zdravlja obeležili smo na više načina - više o tome pročitajte OVDE. Danas vam predstavljamo rezultate istraživanja koje je naša psihološkinja Mladenka Obućina osmislila i sprovela sa učenicima drugog razreda - Dimitrijem Boškovićem i Lukom Fragnerom. Tema istraživanja je „Stavovi učenika o očuvanju mentalnog zdravlja i važnosti ove teme u školi“.

Cilj istraživanja bio je da se ispitaju i sagledaju stavovi učenika i utvrdi kako učenike možemo dodatno osnažiti kada je reč o ovom veoma važnom pitanju. U istraživanju je učestvovalo 65 učenika naše škole. Podaci su prikupljani putem anonimnog gugl upitnika. Učenicima je pojašnjeno šta se podrazumeva pod mentalnim zdravljem kako bi uspešno odgovorili na pitanja. Ovo istraživanje bilo je i vid saradnje sa Učeničkim parlamentom, čijim članovima su izloženi rezultati. Parlamentarci su komentarisali nalaze i zaključke i postignut je dogovor da predstavnici Parlamenta sa psihologom osmisle edukativne sadržaje na teme koje su proistekle iz istraživanja.

 

Screenshot 3

Screenshot 4

 

Screenshot 5

 

Screenshot 6

Screenshot 7

Screenshot 8

 

Screenshot 9

Screenshot 10

Screenshot 11

 

Na kraju ankete, učenici su mogli da daju svoje predloge, preporuke za očuvanje mentalnog zdravlja. Ovo su njihovi odgovori:

 • Imati duševni mir u svim situacijama i rešavati ih adekvatno bez živaca, tretirati sve adekvatno.
 • Mislim da većina srednjoškolaca ima dosta predrasuda, mnogi od njih se plaše zrelosti i odgovornosti. S toga, smatram da u školi treba da se priča skoro o svakoj temi, ali po mom mišljenju će samo mali procenat učenika da to shvati i upotrebi u životu. No, ja sam uvek za priču, nešto će sigurno ostati u sećanju koje će im kad-tad mnogo značiti :)
 • Na svakog od nas problemi utiču drugačije, ne postoji "način" da nekome sigurno pomognemo, i zato je bitno svakome dati priliku da se izrazi.
 • Dobro vaspitavanje.
 • Da se ceo školski sistem promeni.

 

Nakon analize rezultata istraživanja, izvedeni su sledeći zaključci:

 • Učenicima je važno da se u školi priča o mentalnom zdravlju
 • Učenici misle da je uticaj škole na mentalno zdravlje vrlo bitan
 • Učenicima je važno da dobiju podršku školskog psihologa kada imaju neke probleme
 • Nova organizacija nastave (kombinovana nastava) različito je uticala na učenike- na neke pozitivno, na neke negativno
 • Teme koje učenici vide kao najvažnije da se o njima priča u školi su STRES i POREMEĆAJI RASPOLOŽENJA
 • Roditelji i prijatelji su glavna podrška učenicima, kada imaju neki problem
 • Učenici ne pridaju visoku važnost ispoljavanju emocija kao nečemu što je bitno za mentalno zdravlje- potrebna edukacija

 

 

Podeli
Pozovite nas!