• Blog
  • Ponos EPA škole - Ana Slavković

Ponos EPA škole - Ana Slavković

 

ana slavkovic
Ponosni smo na Anu Slavković, našeg ekonomskog tehničara i učenika generacije, koja je na Filološkom fakultetu ostvarila prosek 9,29 i sve četiri godine dobijala stipendiju Ministarstva prosvete. Ana je sada 
na master studijama. U slobodno vreme prevodi pesme sa španskog jezika i volonterski radi kao nastavnik u osnovnoj školi.

 

Navedi ekonomski predmet koji si u našoj školi posebno volela i zbog čega?

- Posebno sam volela predmet marketing, koji sam odabrala da polažem na maturskom ispitu kao izborni predmet, zbog toga što smo na njemu govorili o temama koje su bile prilično bliske nama učenicima, kao
što su npr. važnost lokacije nekog poslovnog objekta, koliko to utiče na promet, kao i mogućnost smanjivanja cene ako je promet veliki i na taj način privući još više kupaca, ili recimo da poslodavci traže
od svojih prodavaca da nude kupcima dodatnu robu uz ono što su tražili (npr. na kiosku) kako bi uvećali prodaju.

 

2. Koliko ti je ekonomski smer pomogao u daljem obrazovanju i na koji način?

- Iako nisam nastavila da se dalje usavršavam u ekonomskoj struci, znanja koja sam stekla iz ekonomskih predmeta veoma su mi značila za dalji život i lični razvoj. Ovo kažem prvenstveno zato što smatram da je smer ekonomski tehničar idealan izbor za nekoga ko možda još uvek nije siguran šta želi da studira ili radi u budućnosti, a ovaj smer će mu omogućiti da ima osnovna znanja iz ekonomije, koja će mu
apsolutno biti potrebna u životu nezavisno od toga da li dalje bude želeo da se bavi ekonomijom (da nastavi školovanje ili nađe zaposlenje u struci nakon srednje škole) ili nečim sasvim drugim.

 

3. Koji fakultet si upisala posle naše škole i koji smer?

- Upisala sam Filološki fakultet u Beogradu, smer španski jezik, književnost, kultura. Trenutno se nalazim na master studijama na istom smeru.

 

4. Da li možeš već sada da kažeš da si donela pravu odluku vezano za našu školu i dalje obrazovanje?

- Svakako. Za ovaj izbor je bila zaslužna moja majka koja me je usmerila da odaberem ekonomsku školu, koju je i sama završila, iako je znala za moj afinitet prema jezicima. Smatrala je da je za mene bolje da imam stručno zvanje i profesiju nakon srednje škole, što mi gimnazijsko obrazovanje ne bi omogućilo. Jako sam joj zahvalna zbog toga jer danas mogu da kažem da sam ekonomski tehničar, ali takođe i
diplomirani profesor španskog jezika i književnosti. Ovakav izbor me nije sprečio u tome da ispunim svoj san, upišem željeni fakultet i budem jednako uspešna na njemu kao druge kolege koje su završile gimnaziju.

 

Sledeće pitanje je opciono:

5. Možeš li nešto reći o svojim dosadašnjim rezultatima na fakultetu (stipendija, učešće u radionicama,
predavanjima, učešće u studentskim organizacijama, dobar prosek…)

 

- Budući da sam tokom svih godina osnovnih studija imala prosek iznad 9,00, dobijala sam stipendiju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Na kraju osnovnih studija postigla sam uspeh 9,29.
Za vreme apsolventskog perioda sam volontirala kao nastavnica španskog jezika u OŠ „Svetozar Marković”, držeći fakultativnu nastavu španskog jezika učenicima 4. razreda.

 

Na kraju bih volela da se zahvalim divnim nastavnicima iz EPA škole koji su me tokom mog boravka u školi podržavali i motivisali, trudeći se da uvek izvuku maksimum iz mene, zadajući mi i neke
vannastavne aktivnosti, kao što je bilo držanje časa književnosti o piscu i pesniku Robertu Bolanju i tumačenje njegovih pesama koje sam prethodno na ideju nastavnika srpskog sama prevela, pisanje za školski časopis, čitanje tekstova na školskim priredbama, što su samo neke od njih.

Podeli
Pozovite nas!