• Blog
  • Socijalne veštine učenika - istraživanje i radionice

Socijalne veštine učenika - istraživanje i radionice

 

blog socijalne veštine

Tokom prvog polugodišta započeli smo rad na osvešćivanju socijalnih veština učenika, koje su bitne za njihove dobre odnose sa drugima i dobro funkcionisanje u socijalnom okruženju. Pošli smo od pretpostavke da su dve godine života u uslovima pandemije značajno promenile uslove za druženje i školovanje, sa tendencijom negativnog uticaja na razvoj socijalnih veština, što su potvrdila neka istraživanja.


Školski psiholog je u svim odeljenjima održala radionice na kojima se sa učenicima bavila pitanjima: Šta su to socijalne veštine? Koje sve veštine postoje? Koje su veštine najznačajnije u školi? Da li je vežbanje nekih veština bilo usporeno u prethodnom periodu? Koje veštine su naše jače, a koje slabije strane? Da li možemo unapređivati svoje veštine?... Pošli smo od podele veština na nekoliko većih grupa- osnovne, napredne, veštine regulacije emocija, alternative agresivnosti, veštine kontrole stresa i veštine planiranja (prema Stakić, Đ. 2016.).


U svakoj od ovih grupa ističe se nekoliko važnih veština. Psiholog je na osnovu ove podele konstruisala gugl upitnik koji su učenici popunjavali na času, sa zadatkom da procene koje od veština su njihove jače, a koje slabije strane. Zatim smo zajedno analizirali grafički prikaz rezultata odeljenja, odnosno stanje na nivou grupe. Tako smo stekli uvid u neke od potreba odeljenja za podrškom, ali smo i razmenili korisne smernice za lični rad na pojedinim veštinama.


Neki od naših rezultata su sledeći:
- U prvom razredu najviše podrške učenicima je potrebno u domenu postupanja sa
ljutnjom, samokontrole pod jakim emocijama, umeća izvinjavanja i davanja
komplimenata;
- U drugom razredu podrška je potrebna kada su u pitanju izražavanje osećanja i
samokontrola pod jakim emocijama, kao i postupanje sa sramom i blamom;
- U trećem razredu potrebu za podrškom sagledali smo u oblasti izražavanja osećanja,
postupanja sa sopstvenim strahom, sramom i blamom, kao i kod koncentrisanja na
zadatak i odlučivanja;
- U četvrtom razredu nismo sproveli radionicu- planiramo da je modifikujemo i
prilagodimo novim izazovima koji su pred učenicima- dalje školovanje i zaposlenje.


S obzirom da su naši učenici mali i selekcionisani uzorak, teško je donositi pouzdane zaključke, ali je za našu školu značajno da je većina veština koje naši učenici vide kao svoje slabe strane iz domena osećanja, ne toliko prepoznavanja, koliko izražavanja i samokontrole pod jakim emocijama. To je donekle i očekivano za njihov uzrast. Iz tog razloga je posebno značajno što se ovakve teme obrađuju na časovima psihologije, građanskog vaspitanja, veština komunikacije i odeljenjske zajednice. Sve starešine su dobile rezultate za svoje odeljenje, tako da radeći na svakodnevnim problemima, kao i ciljano, na pojednim temama, mogu da daju svoj doprinos osvešćivanju i razvoju socijalnih veština. Mnoge aktivnosti smo već sproveli, a u narednom periodu očekujemo i više izlazaka i druženja, što je sjajna prilika za razgovore, delovanja i vežbanja umeća funkcionisanja u društvenoj grupi.

Podeli
Pozovite nas!