• Blog
  • Tematska nastava na EPA način

Tematska nastava na EPA način

brak

Da li ste čuli za tematsku nastavu? To je jedan vrlo koristan koncept osmišljavanja i realizovanja nastave koji mi u EPA školi već duži niz godina negujemo. Čim smo se vratili u školske klupe, počeli smo da razmišljamo o ovogodišnjim temama i izbor je, za početak, pao na temu „Brak“. To je značilo da ćemo o braku govoriti na svim predmetima tokom jedne nedelje u školi i da ćemo brak rasvetliti iz mnogo uglova, na više različitih načina. Cilj nam je da kod učenika razvijamo multidisciplinarni način razmišljanja i povezivanje znanja sa svakodnevnim životom. Ambiciozno, zar ne? Pošlo nam je za rukom! Podelićemo sa vama neke od tema kojima smo se bavili, kako bismo vam približili naše zamisli.

 

 

Društvene nauke:

Na časovima istorije teme su bile: „Brak-svakodnevni život u antičkom periodu“, “Ljubavi srpskih vladara“ i „Srpska porodica u Velikom ratu“. Iz predmeta psihologija i veštine komunikacije bavili smo se temama ljubavi, vrsta ljubavi, temom ljubavi u braku, kao i izborom partnera i razmatranjem pravog vremena za brak. Nastavnica građanskog vaspitanja razgovarala je sa učenicima o tipovima braka, porodici, ljubavi u braku i porodici, ali i o razvodu braka i porodičnom nasilju. Na časovima verske nastave bilo je reči o obredu venčanja- značenjima i simbolici, kao i o braku iz hrišćanskog ugla. Sve nastavnice koristile su mnoštvo raznovrsnih multimedijalnih materijala kao i različite oblike rada sa učenicima.

Srpski jezik, Кultura jezičkog izražavanja, Retorika i besedništvo:

Nastavnica srpskog jezika i književnosti je kroz delo Laze Lazarevića „Prvi put s ocem na jutrenje“, posebnu pažnju posvetila ulozi žene u patrijarhalnoj porodici i braku. Кroz delo
Henrika Ibzena „Lutkina kuća“ načinjen je osvrt na položaj žene u braku krajem XIX veka i kako odsustvo razgovora među partnerima utiče na njihov bračni odnos. Nastavnica Кulture jezičkog izražavanja odabrala je da sa učenicima vežba pravilnu upotrebu interpunkcije u dijalozima bračnih partnera, uz realizaciju male dramske radionice u kojoj su učenici improvizovali dijalog muža i žene. Časovi retorike i besedništva posvećeni su čitanju i analizi narodne epske pesme Hasanaginica, kao i sastavljanju sudske besede Odbrana Hasanaginice. Učenici su bili vrlo aktivni i kreativni.

Strani jezici:

Engleski jezik tokom nedelje tematske nastave bio je rezervisan za obradu teksta Unicefovog istraživanja o momcima ispod 15 godina koji su  stupili u brak tako mladi, teksta o onlajn venčanjima u toku pandemije u Njujorku, novinskog članka na temu istraživanja koje pokazuje da su parovi u braku pod manjim stresom od onih koji nisu u bračnoj zajednici, kao i teksta na temu kada je dobro ostati u braku, a kada ne. Na časovima nemačkog jezika govorilo se o Geteu i njegovom emotivnom životu, protkanom velikim ljubavima koje su uticalo na njegova dela.

Prirodne nauke:

Matematika je, u nedelji tematske nastave, bila „matematika braka“- nastavnica je sa učenicima razgovarala o statistici sklapanja brakova i razvoda u Srbiji, rešavani su zadaci koji se tiču potrošačke korpe bračnog para, analizirani su krediti iz ugla subvencija za bračne parove. Na biologiji su otvorena pitanja dešavanja u organizmima zaljubljenih ljudi, a diskutovalo se i o tome da li volimo srcem ili glavom. Nastavnik geografije je sa učenicima sagledavao brak iz demografskog ugla, sa akcentom na razmatranje brakova u
različitim sredinama. Uvek zabavna tema- brakovi poznatih, na fizici je u ovoj nedelji bila posvećena bračnom paru Кiri, kao i braku Mileve Marić i Alberta Ajnštajna. Na informatici su obrađivane slike sa venčanja, pravljene animacije na ovu temu kao i baza podataka venčanih listova.

Stručni predmeti:

Na ekonomskim predmetima bilo je reči o porodičnom biznisu, potrošačkoj korpi, predbračnom ugovoru kao i analizi proseka godina supružnika u momentu sklapanja braka, u Srbiji. Nastavnica pravnih predmeta sa učenicima je analizirala porodični zakon, sa akcentom na teme uslovi za zaključenje braka, bračne smetnje i ništavnost braka.

Nadamo se da smo uspeli da vam dočaramo raznovrsnost sadržaja koje smo obradili sa učenicima. Njima se tematska nastava jako dopala, što pokazuje i anketa koju im je zadao psiholog škole. Predložili su nam o kojim temama da ubuduće razmišljamo, a neki od predloga su- rasizam, univerzum, školstvo, religija, astrologija, aktivizam mladih.

 

Ako i vi imate neki zanimljiv predlog, pišite nam!

 

Mladenka Obućina

Podeli
Pozovite nas!