• Blog
  • Aleksa Petrović: Ključ uspeha škole EPA je odabir nastavnika i njihova privrženost đacima.

Aleksa Petrović: Ključ uspeha škole EPA je odabir nastavnika i njihova privrženost đacima.

Aleksa Petrović

Aleksu Petrovića pamtimo po odličnom uspehu i zalaganju na redovnoj nastavi, ali i angažovanju u vannastavnim aktivnostima, gde je imao prostor da iskaže svoju kreativnost i talenat koji nesummnjivo poseduje. On je sada student na FPN-u i mi pomno pratimo njegove fakultetske uspehe. Sigurno smo da će biti uspešan u svom poslu, kao što je bio uspešan EPA učenik!! 

 

1. Navedi ekonomski predmet koji si u našoj školi posebno voleo i zbog čega?

- Predmet koji je za mene bio izuzetno važan je Ekonomika i organizacija turističkog preduzeća jer je to predmet koji mi je dao sveobuhvatno znanje o mikroekonomiji sa kratkim osvrtom na makroekonomiju sa osvrtom na ponudu i tražnju.

 

2. Koliko ti znanje ekonomskih predmeta pomoglo u daljem obrazovanju i na koji način?

- Znanje iz ekonomskih predmeta mi je pomoglo u mom daljem obrazovanju iz razloga što politička nauka iziskuje veliko znanje o makro I mikro ekonomskoj politici. Ekonomski predmeti iz škole EPA imali su ključni uticaj u razumevanju političke ekonomije. Nastavnici ekonomskih predmeta škole EPA ne samo da su odlični predavači već umeju da prikažu benefite učenja njihovih predmeta. Svoje đake prvo uče kako da savladaju gradivo, zatim kako da to gradivo u budućnosti iskoriste I od njega profitiraju. Mislim da je to kljuć uspeha škole EPA I njihovih đaka.

 

3. Koji fakultet si upisao posle naše škole i koji smer?

Posle završene škole EPA , upisao sam Fakultet političkih nauka, smer politikologija koji se bavi izučavanjem unutrašnje politike.

 

4. Da li možeš već sada da kažeš da si doneo pravu odluku upisavši FPN i zbog čega?

- Moj izbor da upišem fpn bio je odlična odluka i za to su ključni uticaj imali nastavnici ove škole. Nastavnici ove škole imaju moć da prepoznaju talente u svojim đacima i da te talente usmeravaju na pravo mesto. Svoj uspeh dugujem nastavnicima škoe EPA koji su me hrabro borili u tome da se ostvarim u svojoj profesiji. Uvek su imali način kako da pronadju mogućnost da iskažem svoj talenat i svoju sposobnost. Zahvaljujući velikoj podršci škole EPA stekao sam samopouzdanje i veru u sebe da hrabro nastavim svoj profesionalni put.

 

5. Možeš li nešto reći o svojim dosadašnjim rezultatima na fakultetu (stipendija, učešće u radionicama,
predavanjima, dobar prosek…)

- Za vreme mog boravka u školi EPA, imao sam jedinstvenu priliku da pohađam kurs o izveštavanju i praćenju izbora na DW akademiji. Nastavnici su ovaj kurs prepoznali kao važan za svog učenika i omogućili su mi da na njemu prisustvujem, a da kasnije nadoknadim školske obaveze. Za vreme studija, kao što sam naučen od strane nastavnika, radim na svom usavršavanju. Snimanjem i produkcijom dokumentarnog filma doprinosim promociji humanitarnog rada, ugroženih područja i kulturnog nasleđa u Srbiji.

 


Naravno, možeš da navedeš još nešto što smatraš da je značajno.

 

Ključ uspeha škole EPA je odabir nastavnika koji u njoj radi i njihova privrženost đacima. Samo ovakvi nastavnici, mogu stvoriti obrazovane i sposobne đake kakvi EPA-u završavaju. Zato je moja preporuka Srednja škola EPA jer ona kroz 4 godine priprema đake za sve fakultete.

Podeli
Pozovite nas!