• Program
  • Profili
  • Pravni tehničar

Pravni tehničar

Pravni tehničar je obrazovni profil u trajanju od četiri godine. U skladu sa nastavnim planom i programom propisanim od strane Ministarstva prosvete učenici stiču kvalitetna znanja iz oblasti prava, čime dobijaju odličnu osnovu za nastavak školovanja u ovoj oblasti. Teorijska znanja koja učenici stiču tokom nastave u školi praćena posetama i obavljanjem praktične nastave u oraganima državne uprave raznih nivoa pružaju učenicima kompletnu sliku poslova koji se obavljaju u oblasti prava i daju im mogućnost da stiču i uvežbavaju praktična znanja u ovoj oblasti. Uspešnim savladavanjem opšteobrazovnih predmeta naši učenici stiču dovoljno široko opšte obrazovanje čime im se otvaraju mogućnosti daljeg školovanje na bilo kom državnom ili privatnom fakultetu.

Neke od institucija sa kojima sarađujemo u realizaciji praktične nastave su:

  • Opštine Vračar, Novi Beograd, Stari grad, Savski venac, Voždovac
  • Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
  • Centar sa socijalni rad
  • Osnovni sudovi u Beogradu
  • Sekretarijat za upravu grada Beograda

Nastavni plan za obrazovni profil pravni tehničar

Nedeljni plan časova

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI
A.OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Srpski jezik i književnost 3 - 3 - 3 - 3 -
Strani jezik - engleski 2 - 2 - 2 - 2 -
Sociologija - - 2 - - - - -
Istorija 2 - 2 - 2 - 2 -
Fizičko i zdravstveno vaspitanje 2 - 2 - 2 - 2 -
Matematika 3 - 3 - 2 - 2 -
Računarstvo i informatika - 2 - - - - - -
Fizika 2 - 2 - - - - -
Hemija 2 - - - - - - -
Geografija 2 - 1 - - - - -
Filozofija - - - - - - 3 -
Muzička umetnost 1 - - - - - - -
Likovna kultura - - 1 - - - - -
Biologija 3 - - - - - - -
Ustav i prava građana - - - - - - 1 -
UKUPNO 22 2 18 - 11 - 15 -
UKUPNO 24 18 11 15

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI
B.STRUČNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Državno uređenje 2 - - - - - - -
Osnovi prava 2 - 2 - - - - -
Psihologija - - 2 - - - - -
Logika - - - - 3 - - -
Osnovi ekonomije - - - - 3 - - -
Statistika - - - - - - 2 -
Osnovi matične evidencije - - - - 2 - - -
Latinski jezik - - 2 - - - - -
Poslovna i službena korespondencija 1 3 - 2 - 2 - 2
Osnovi radnog prava - - 2 - 2 - 3 -
Osnovi pravnih postupaka - - - - 3 1 3 1
Poslovi pravnog prometa - - - - - 2 - 2
Osnovi retorike i besedništva - - - - - - 2 -
Birotehnika - - 2 - - - - -
Sekretarsko poslovanje - - - - 1 1 - -
UKUPNO 5 3 10 2 16 4 12 3
UKUPNO 8 12 20 15

V.IZBORNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Verska nastava 1 - 1 - 1 - 1 -
Građansko vaspitanje 1 - 1 - 1 - 1 -

G. FAKULTATIVNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Poslovni strani jezik po izboru 2 - 2 - 2 - 2 -
Internet poslovanje 2 - 2 - 2 - 2 -
Podeli
Pozovite nas!