• Program
  • Profili
  • Ekonomski tehničar

Ekonomski tehničar

Ekonomski tehničar je četvorogodišnji obrazovni profil koji podrazumeva niz ekonomskih predmeta čiji broj raste tokom školovanja. Ovo je najopširniji ekonomski profil, koji pruža učenicima veoma široko znanje iz oblasti ekonomije što im omogućava nastavak školovanja u svim visokoškolskim ustanovama.

Kvalitetna praktična znanja koja učenici uvežbavaju i utvrđuju na praktičnoj nastavi pružaju im mogućnost zaposlenja već nakon završene srednje škole. Učenici praktičnu nastavu obavljaju, između ostalog, i u računovodstvenim agencijama gde su u prilici da rade u savremenom poslovnom okruženju i stvarnim situacijama.

Nastavni plan za obrazovni profil ekonomski tehničar

Nedeljni plan časova

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI
A.OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Srpski jezik i književnost 3 - 3 - 3 - 3 -
Strani jezik - engleski 3 - 3 - 3 - 3 -
Sociologija - - - - 2 - - -
Istorija 2 - 2 - - - - -
Fizičko i zdravstveno vaspitanje 2 - 2 - 2 - 2 -
Matematika 3 - 3 - 3 - 3 -
Računarstvo i informatika - 2 - - - - - -
Ekologija 2 - - - - - - -
Hemija 2 - - - - - - -
UKUPNO 17 2 13 - 13 - 11 -
UKUPNO 19 13 13 11

 

OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI
B.STRUČNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Osnovi ekonomije 2 - 2 - 2 - 2 -
Poslovna ekonomija 2 - 2 - 2 - 2 -
Računovodstvo 1 2 1 2 2 2 2 2
Savremena poslovna korespondencija 1 2 1 2 - - - -
Statistika - - - - 2 - 2 -
Ustavno i privredno pravo - - - - 2 - 2 -
Monetarna ekonomija i bankarstvo - - - - 2 - 2 -
Komercijalno poznavanje robe - - 2 - - - - -
Marketing - - - - - - 2 -
Ekonomska geografija - - 2 - - - - -
Poslovna informatika - - - - - 2 - 2
UKUPNO 6 4 10 4 12 4 14 4
UKUPNO 10 14 16 18

 

V.IZBORNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Verska nastava 1 - 1 - 1 - 1 -
Građansko vaspitanje 1 - 1 - 1 - 1 -

 

G. FAKULTATIVNI PREDMETI
PREDMET I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED
TEORIJA / VEŽBE T V t v t v t v
Poslovni strani jezik po izboru 2 - 2 - 2 - 2 -
Internet poslovanje 2 - 2 - 2 - 2 -
Podeli
Pozovite nas!