• Irena Vasilić

Irena Vasilić

Vasilic Nastavnica nemačkog jezika

Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine. Na Fakultetu Organizacionih nauka je stekla Nastavnica nemačkog jezika

Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine. Na Fakultetu Organizacionih nauka je stekla zvanje master menadžera u oblasti marketinga i odnosa sa javnošću.

Odmah po završetku fakulteta, kao nastavnik engleskog i nemačkog jezika radila je u brojnim školama u Beogradu.

U našoj školi radi od 2015. godine. Član je Stručnog veća stranih jezika.

Redovno pohađa seminare na Gete institutu. U organizaciji Britanskog saveta, prisustvovala je seminarima za unapređenje nastave i uvođenja novih lingvističkih veština.

Značajan deo njenog profesionalnog razvoja vezan je i za oblast hotelijerstva i turizma. Završila

je kurs za turističkog vodiča i radila je dve godine u hotelu Hyatt Regency gde je imala priliku da

poboljša komunikacione veštine i da stekne znanje iz oblasti turizma.

Rad sa decom joj pričinjava veliko zadovoljstvo i nastoji da bude dobar pedagog i da im na najbolji način prenese znanje i ljubav ka jeziku.

Posao profesora smatra čašću i izazovom.

Podeli
Pozovite nas!