• Anđelka Mustur

Anđelka Mustur

Andjelka Mustur Odeljenjski starešina učenika trećeg razreda

"Čovek je kao razlomak, čiji je brojilac ono što on jeste, a imenilac ono što misli o sebi. Što je imenilac veći, razlomak je manji." - Lav Tolstoj

Diplomirala na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje profesora matematike i računarstva. Poseduje licencu za rad.

Član je Stručnog veća prirodnih nauka u okviru kojeg je svake godine održava više uglednih časova i predavanja, Stručnog aktiva za razvoj školskog programa i Tima za samovrednovanje rada škole.

Dugogodišnji član matematičkog društva „Arhimedes” .

Kao koordinator takmičenja „Misliša”, uspeva da motiviše učenike da svake školske godine učestvuju na ovom takmičenju. Iz godine u godinu, broj učenika naše škole na takmičenju "Misliša" raste.

Učestvuje u realizaciji modul časova za učenike naše škole.

Stručno se usavršava na mnogobrojnim seminarima, radionicama i konferencijama, a izdvaja svoje učešće u dve Letnje škole vizelne matematike i edukacije, koje su deo Tempus projekta, održane u Mađarskoj (2013) i Beogradu (2014) - čiji je cilj bio da se nastavnici i studenti različitih struka upoznaju sa matematikom kroz umetnost, nauku i igru.

Podeli
Pozovite nas!